Beredskap og de frivillige

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Denne vinteren har det vært mange søk- og redningsaksjoner både i fjellet, til sjøs og i forbindelse med større trafikkulykker og branner. Beredskapsorganisasjonene våre og de ulike hjelpemannskapene, er satt på prøve. Den mest dramatiske redningsaksjonen var i forbindelse med skipshavariene ved Hustadvika. Nok en gang var samspillet mellom det offentlige hjelpeapparatet, sivile ressurser og de frivillige beredskapsorganisasjonene, nøkkelen til suksess.

Selv om det var færre ulykker i påskefjellet i år, var hjelpekorpsene på plass og ga en trygghet for de som ferdes i fjellet. Nå ser det ut til at det er skog og lyngbranner som setter både profesjonelle og frivillige på en hard prøve.

Røde Kors etablerer såkalte «beredskapsvakter» i stadig flere kommuner. Dette er frivillige som bistår kommunene med å bemanne evakueringssentra, som kan bistå innsatspersonell med forsyninger av mat og drikke ved skog og lyngbrann, etc. Kort sagt, en organisering av frivillige som er villige til å gjøre en samfunnsinnsats, etter at de har fått en viss grunnleggende opplæring.

I Norge kan vi prise oss lykkelige for at vi har et så kompetent, velorganisert og velutrustet offentlig beredskapsapparat. De mange som velger dette som yrke, enten det er som politi, brann- og redningstjenesten, innen akuttmedisin og prehospitale tjenester, som ansatte i luftambulansetjenesten, eller i Redningsselskapet, fortjener aktelse og stor respekt for sin viktige samfunnsinnsats.

Vi må være beredt på hyppigere ekstremvær, på hyppigere skredfare, på større skog- og gressbranner, på industriulykker, på skipskatastrofer og på trafikkulykker, med flere mennesker involvert. Med økt turisttilstrømning, mange mennesker som vil utforske mer krevende natur og flere som utøver ulike former for ekstremsport, øker presset på de ulike beredskapsorganisasjonene.

Det er derfor viktig å minne om at den norske beredskapsmodellen bygger på et klart samspill mellom det offentlige beredskapsapparatet og innsatsen fra frivillige beredskapsorganisasjoner. De største frivillige beredskapsorganisasjonene i Norge er Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet. I tillegg er det mange andre godt kvalifiserte frivillige mannskaper innenfor ulike spesialiserte disipliner, - så som Norske redningshunder, klatregrupper, skogbrannovervåking etc. De mange frivillige som har beredskap og ubetalt humanitær innsats som sin hobby, - og som livsstil, bidrar til at Norge er blant verdens beste i beredskap. Dette til en kostnad som bare er en brøkdel av det mange andre land betaler for sine beredskapstjenester. Frivillige deltar nå i langt flere søk- og redningsoperasjoner enn tidligere. I enkelte deler av landet vårt, har et økende antall oppdrag, satt de frivillige beredskapsorganisasjonene på virkelig harde prøver.

De frivillige mannskapene stiller opp på ulike oppdag uten lønn og er avhengige av velvillige arbeidsgivere for å kunne forlate arbeidet sitt, når de blir utkalt. Gode avtaler mellom samfunnsbevisste arbeidsgivere og de frivillige organisasjonene, er en forutsetning for at beredskapen fungerer.

God beredskap forutsetter at de frivillige mannskapene stadig kan tilegne seg ny kunnskap og at de får delta i øvelser, sammen med det offentlige beredskapsapparatet. Her har både politiet, fylkesmannen og kommunene, et stort ansvar for å inkludere de frivillige organisasjonene i sine beredskapsplaner og i sine beredskapsøvelser.

I likhet med de profesjonelle beredskapsorganisasjonene, er også de frivillige mannskapene avhengig av å ha hensiktsmessig transportmateriell, sambandsmateriell, kartverk, redningsutstyr, uniformer og et forsyningsapparat for mat og drikke, under langvarige søk og redningsoperasjoner.

Alt dette koster penger. Det å støtte de frivillige humanitære beredskapsorganisasjonene, er derfor en støtte til den samfunnssikkerheten som vi alle er avhengige av. Det er en god støtte til den frivillige humanitære innsatsen, dersom du merker av en lokal humanitær organisasjon på Grasrotandelen i Norsk Tipping, at du bruker Panto-automaten i nærbutikken, eller at du melder deg som en fast giver. En dag kan det være en av våre nærmeste som har behov for innsats fra Røde Kors eller fra andre frivillige hjelpemannskaper.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken