Østlendingen mener: Uholdbar situasjon for kommunene

UHOLDBART: I Stor-Elvdal må kommunen leie inn en lege fordi den eneste legen de har i dag slutter i mars og det ikke er lovlig å ha en turnuslege uten en lege i tillegg.

UHOLDBART: I Stor-Elvdal må kommunen leie inn en lege fordi den eneste legen de har i dag slutter i mars og det ikke er lovlig å ha en turnuslege uten en lege i tillegg. Foto:

DEL

LederFlere kommuner har store utfordringer med å rekruttere fastleger. Stor-Elvdal er et godt eksempel. Kommunen har tre fastlegehjemler og én turnuslege. Sistnevnte stilling er besatt. Det samme er én av fastlegestillingene, men hun slutter i mars.

De to siste er vakante, men for den ene er en lege tilbudt jobb. Siden det ikke er lov til å ha en turnuslege uten lege, må kommunen leige inn en allmennlege for et halvt år. Situasjonen er med andre ord både krevende og komplisert, og fylkeslegen har uttrykt sin bekymring.

Kommunen er derimot ikke unik i denne situasjonen. For bare noen dager siden skrev Oppland Arbeiderblad at Vestre Toten mangler fem av fjorten fastleger. Etter 16 utlysningsrunder har kommunen hatt fire leger på kroken. Bare én sa ja til å bli fastlege – og sa opp et halvt år senere.

Hovedformålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet, til rett tid og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til. Slik er det ikke flere steder i Norge nå. I Stor-Elvdal er bildet komplisert.

En ting er nye kompetansekrav som kom i 2018. Så kommer turnusen og rett og slett det å få noen til å bosette seg i en liten kommune inn. På toppen av dette jobber kommunen nå med å se på samarbeid om legevakt, der både Elverum og Tynset er aktuelle samarbeidspartnere.

Da blir det lang reiseveg for innbyggerne når man blir syk "utenfor arbeidstid", men det er kanskje til det beste for innbyggerne sjøl om det ikke er ideelt. Ny teknologi gjør at Sykehuset Innlandet kan bidra med et tilbud i Stor-Elvdal. Det er fint, men det kreves mer fra høyere hold for å gjøre rekrutteringen lettere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags