Steien har rett

Av
DEL

Meninger
I motsetning til konst. ordfører Arnfinn Uthus vil jeg berømme Sissel Steien for sitt leserinnlegg i Østlendingen den 8. mai med tittelen: «Legg sykehuset til Hamar» – tøft ment og skrevet av en Elverumspatriot. Dessverre Steiens gode argumenter og poenger kommer nok for sent til å få påvirket politikere, HSØ og Sykehuset Innlandet til å endre noe på et allerede fattet vedtak om hovedsykehusets plassering.

Der har nok Uthus et poeng at det blir neppe noen omkamp om plasseringen av hovedsykehuset, men allikevel viktig å få disse argumentene og meningen fram- og jeg er enig med Steien at dette er en tabbe av HSØ å legge hovedsykehuset ved Mjøsbrua. Veldig synd at HSØ og helseministeren ikke har tatt dette innover seg før og plassert hovedsykehuset i en by og her skiller Hamar seg klart ut.

Dette vet HSØ og Høye men de tør ikke ta dette valget pga. av de lokalpolitiske konfrontasjonene dette ville ha medført – lokalpolitikere står seg sjøl alltid nærmest og har en tendens til ikke å se lenger enn til seg og sitt dvs. kommune/by. Jeg er selv en ihuga Elverumspatriot og elsker sykehuset der som har vært min arbeidsplass gjennom 38 år. Av familiære grunner bor jeg nå i Hamar dette har ikke påvirket mitt standpunkt overhode selv om sikkert noen tror det.

Når det ble bestemt at Sykehuset Innlandet skulle ha et hovedsykehus, noe som jeg mener er helt riktig, men tross min sterke tilknytning til Elverum ser jeg det som helt urealistisk at sykehuset skulle vært plassert der ut fra geografi og infrastruktur i forhold til resten av innlandet. Det er her jeg mener og er så enig med Steien. Hamar har så mange fortrinn i forhold til resten av Innlandet, geografisk tilgjengelig med god infrastruktur med gode etableringsmuligheter for barnefamilier, med nærhet til arbeidsplass, skole og barnehage, og vil være attraktivt ikke minst i forhold til rekruttering, for det nye hovedsykehuset trenger god unge og erfarne fagfolk innen alle fagområder, og vi ligger så nært Oslo som er og vil bli en stor utfordring for oss i forhold til rekruttering. Og man unngår mye pendling til det beste for miljøet! Men dessverre slik ble det ikke!

Så til deg fungerende ordfører. Arnfinn Uthus- du er overrasket og kaller innlegget til Steien for oppsiktsvekkende og utdatert. Jo vedtaket er fattet om hvor hovedsykehuset skal være – og det blir neppe noe omkamp som du sier, men mange av poengene som Steien har burde du og flere lokalpolitikere tatt innover dere og aktivt påvirket HSØ og helseministeren til å ta et annet valg nemlig at hovedsykehuset bør ligge i en by med best mulig beliggenhet og infrastruktur. Her burde dere også ha gått inn i fagmiljøene på sykehuset og hørt deres mening om dette.

Jeg har tidligere argumentert med i et debattinnlegg her i Østlendingen den 14, februar i år, at det andre akuttsykehuset (vedtatt i styret i HSØ januar 2019), bør ligge i Elverum, dette står jeg fortsatt ved og dette bør nå Uthus og co. jobbe for. Syns innlegget ditt i Østlendingen er lite konkret hva du/dere vil jobbe for bortsett fra ...» så vil lokaliseringen av de ulike sykehusfunksjonene bli bestemt. Kommunene i Sør Østerdal vil arbeide for at kommunene skal høres i dette arbeidet, da vi mener det viktigste oppdraget for Sykehuset Innlandet HF er å understøtte kommunehelsetjenesten om å gi befolkningen i hele innlandet en helhetlig og sammenhengende best mulig helsetjeneste» vel og bra det Uthus, men hva med sykehuset i Elverum?, det sier du ingenting om.

Skulle HSØ og Sykehuset Innlandet kommer fram til at det andre akuttsykehuset ikke vil bli en realitet – som vi også må være forberedt på, må Elverum sørge for få et robust og godt lokalmedisinsk senter, med dialyse, kanskje noen døgnplasser, dagbehandling og poliklinikker både kirurgisk og innen andre fagområde i nært samarbeide med hovedsykehuset og kommunehelsetjenesten. Dette må vi nå alle stå på å jobbe for, og ikke minst dere politikere Uthus! Så lenge HSØ ikke har bestemt noe annet så er det det andre akuttsykehuset som gjelder!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags