Hvorfor skal jeg bruke sparepengene på bedriften i Trysil?

Trysil Høyres Anders Nyhuus.

Trysil Høyres Anders Nyhuus. Foto:

Av
DEL

MeningerMange virksomheter i Trysil har store økonomiske utfordringer som følge av korona-krisen, særlig de bedriftene som på en eller annen måte er direkte eller indirekte avhengige av alle de som vanligvis besøker Trysil som turist gjennom året, men som nå uteblir. Disse virksomhetene har nå ett fokus: å overleve lenge nok til at kundene deres kommer tilbake igjen. Mange av disse bedriftene er små service- og handelsbedrifter, eid av enkeltpersoner eller familier. Og kanskje de fleste av dem er i Trysil sentrum. De aller fleste vil strekke seg langt for å berge bedriften sin. Noen vi kanskje gå så langt som å pantsette boligen sin. Spørsmålet alle næringsdrivende vil stille seg på et tidspunkt er om det er verdt det? Er det her jeg skal satse? Er det her jeg skal bo?

Ett av svarene de trenger, kommer fra politikerne: Er det et tydelig nok signal om politisk vilje til å satse her jeg har bedriften min? Har jeg trygghet for at det finnes politisk vilje til å legge til rette for vekst, og at min bedrift og bransje er ønsket?

Det signalet er i beste fall utydelig i Trysil. I stedet har vi en splittende debatt fordi et marginalt flertall og en politisk ledelse peker i en annen retning. Det handler om flere ting som har skapt debatt: avslag på tilskudd til næringsutviklingsprosjekt i sentrum, avslag på økt kommunalt bidrag til markedsføring av Trysil gjennom Destinasjon Trysil, avslag på forslag om midlertidig omdisponering av landbruksfondet til et korona-fond, brevskrivingen til ordfører og varaordfører med sammenligningen med tap av hjørnestensbedrift og påstanden om behov for langsiktig omstilling, og ikke minst varaordførerens hårreisende påstander om økende motstand mot masseturisme og forvitring av samfunnet.

Områdeplan for sentrum skal nå til førstegangsbehandling til sommeren. Jeg har et ønske om at den balanserer godt mellom vekst og vern, slik at vi kan se et sentrum som kan vokse, hvor både næringsdrivende, besøkende og fastboende kan trives, og hvor visjonen om et levende sentrum kan realiseres.

Men jeg har først og fremst et ønske om tverrpolitisk enighet rundt tydeligere signaler til næringslivet i Trysil. Signaler om at det er verd for bedrifter som lever av ringvirkningene fra reiselivet å satse i Trysil. Et ønske om tverrpolitisk enighet om at nettopp din bedrift og bransje er ønsket, og at det er verd å investere sparepengene dine i Trysil - et signal om at vi er her for å støtte deg og for å gjøre vårt til at Trysil og bedriften din har muligheter for vekst.

Anders Nyhuus
Gruppeleder
Trysil Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags