Styrk jordvernet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevElverum er blant de kommunene i Norge som omdisponerer mest dyrka mark. Det er en trussel mot bøndene, og mot norsk matproduksjon og selvberging. Derfor vil Elverum SV styrke jordvernet.

Arealer er en begrenset ressurs i samfunnet, og det er naturlig nok mest press på bynære arealer, hvor man vil bygge f.eks boliger, næring og samferdsel. Et annet bruksformål med mange arealer er matproduksjon, og det omreguleres årlig store arealer dyrka mark - ofte omtalt som jorder – til andre bruksformål. Dette reduserer bøndenes mulighet for å produsere mat vi alle er avhengige av. Elverum kommune var i 2018 den kommunen som omdisponerte 11. mest dyrka mark i landet, og mest av alle kommunene i Hedmark. Det meste av dette arealet ble i 2018 omdisponert til næringsbebyggelse

Også når det gjelder dyrkbar mark – områder som nå ikke dyrkes, men som kan settes i stand til plantedyrking – er Elverum på topp i omdisponering, med en nasjonal sjetteplass i 2018. Dette arealet er i all hovedsak omdisponert til samferdsel og teknisk infrastruktur.

Elverum kommune er avhengige av både næring, samferdsel og infrastruktur, men vi er også i høyeste grad avhengige av matproduksjon. Elverum SV mener derfor at vi må styrke det lokale jordvernet og ha en streng omdisponeringspolitikk.

Dette kan gjøres ved å fortette fremfor å bygge ut nye, hittil ubebygde, områder, og å forholde seg strengt til kommunens langsiktige arealplan, for på denne måten å unngå at det omdisponeres flere små områder, som til sammen utgjør store arealer. Bøndenes muligheter til matproduksjon er et gode for oss alle, og dermed et felles ansvar, som kommunen må ta på alvor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags