Tid for skolegudstjeneste

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevAdvent og jul er mange ting. Dette setter også sitt preg på skolene i desember. Skolegudstjeneste er en naturlig del av dette.

Det har nærmest blitt en tradisjon å diskutere temaet skolegudstjeneste i adventstida også. De siste års kampanjer mot skolegudstjenester før jul har skapt mye uro og uklarhet enkelte steder. Stortinget har ønsket å rydde opp i dette, og kunnskapsdepartementet kom i november ut med en ny veileder. Der oppfordres alle skoler til å tilby elevene skolegudstjeneste.

Kristen tradisjon og kulturarv har en naturlig plass i skolen, og gudstjenester er en fin måte å oppleve dette på, sier kunnskaps- og integreringsminister Sanner. Det var uvanlig stor og bred politisk enighet om å la elever delta på gudstjenester i skoletiden i forbindelse med jul, da saken var oppe i Stortinget tidligere i år. I grunnopplæringens overordnede plan kap. 1.2 står det: «Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.» Å delta på gudstjenester eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette.

Julesanger, juleevangeliet og kirkebesøk er en sentral del av julefeiringen i Norge

Veilederen gir også retningslinjer for en tydeligere ansvarsfordeling. Det er skoleeier, det vil for de fleste skoler si kommunen, som bestemmer om det skal gis et tilbud eller ikke. Det skal også gis informasjon til elever og foreldre om tilbudet, og det bør ikke være skoleavslutning. Tidligere ble aktiv påmelding anbefalt, men dette er tatt ut i den nye veiledningen. Det er selvfølgelig fortsatt rett til fritak, og rett til alternativt opplegg. Veilederen gir konkrete eksempler på slike opplegg.

Det er positivt at det er gitt tydelige retningslinjer, men jeg forventer likevel at det blir et diskusjonstema også i denne adventstida. Da vil jeg framheve det positive skolegudstjenestene bidrar med både for den enkelte, men også som anledning til å skape dialog og forståelse mellom ulike tros- og livssyn i skolen. Julesanger, juleevangeliet og kirkebesøk er en sentral del av julefeiringen i Norge, selv om ikke alle har tilhørighet i en kristen tradisjon. Sammen med adventslys, luciafeiring, juletregang, julenisse, julegaver, julemat og mye mer, er gudstjeneste og kirkebesøk den del av kulturarven.

Skolegudstjenesten legger beslag på snaut en time undervisningstid i desember. Jeg håper skolegudstjenestene kan være med å bygge ned terskler, ved å gi kunnskap og kjennskap til julesanger, juleevangeliet og kirkehuset. Man blir ikke kristen ved å gå inn i ei kirke, like lite som man blir hest av å gå inn i en stall. Men det kan skapes verdifulle opplevelser og nyttig innsikt for den enkelte og for fellesskapet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags