Demokrati i kirken

Av
DEL

Meninger
Å utvikle demokratiet i Den norske kirken var en viktig forutsetning for Stortingets vedtak om å skille kirke og stat. Derfor, når vi går til valg i september, foregår valgene til menighetsråd og bispedømmeråd i tilknytning til valgene til fylkesting og kommunestyrer.

Bønnelista, som stiller til valg til bispedømmerådet i Hamar bispedømme, har programfestet at de ønsker denne valgmåten fjernet. Vi som representerer Åpen Folkekirke er dypt uenig. Vi mener en overgang til den gamle valgordningen vil være et tilbakeskritt for kirkedemokratiet, og i realiteten medføre a- og b- medlemskap i kirken.

Vi mener at alle medlemmer av Den norske kirke skal ha like rettigheter og muligheter til å avgi sin stemme, og dermed si sin mening om hvilken veg kirken skal utvikles. Derfor er det viktig at den valgorganiseringen vi ser i september i år blir videreført. Slik kan valgordningen i seg selv være med på å utvikle medlemsdemokratiet i kirken, noe som var en forutsetning for Stortingets vedtak om å skille stat og kirke.

Kirken skal ikke bare være et sted for de som går til gudstjeneste hver søndag. Kirken tilhører også de andre, de som søker til kirken i perioder, de som kommer til kirken ved livets store høytider, og de som kommer dit når livene deres er i krise. Alle medlemmene i Den norske kirke skal ha like stor rett til å øve innflytelse på utviklingen. Det er det som er kirkelig demokrati.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags