Konsekvenser av globale oppkjøp

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Hva er konsekvensen av at Norske politikere, statsforvaltning og strømselskaper «Tenker globalt, og handler lokalt», mens utenlandske investorer som nå går inn i Norsk kraftindustri «Tenker lokalt, og handler globalt». Dette vil si at man i Norge under dekke av bla. miljøfokus tenker globalt med fokus på strømmarkedet i Europa, og bygger ut vindmølleparker/-industri lokalt i Norge med tanke på eksport, og raserer naturen.

De utenlandske investorene fra bla. Tyskland derimot; tenker lokalt – les; kynisk på seg selv/lokale tyske interesser (her Stadtwerke München) og økonomi, og bygger ut andre steder. Dette for å unngå de negative konsekvensene man har erfart i Tyskland av vindkraftutbygging på land.

Konsekvensen av denne naive norske politikken er at utenlandske investorer nå investerer bla. i vindkraftverk i Norge. Derigjennom sikrer de seg økonomisk kontroll og inntektene. Derimot vil de negative konsekvensene av denne hodeløse utbyggingen vi opplever lokalt forbli lokale, ved naturødeleggelser, støy osv.

Vi sitter igjen med de økonomiske smulene; kontrollen over selskapene er hos største investor med aksjemajoritet (tyskerne), strømmen skal ventelig eksporteres til Tyskland og brorparten av inntektene eksporteres. Lokalt sitter vi igjen med konsekvensene i form av naturødeleggelser og støy, og har eksportert/gitt bort kontrollen over egne naturgitte fordeler!

Lokale grunneiere og kommuner er på klassisk vis blitt blendet av lovnader

Politikerne har sågar slik jeg har forstått det pr. i dag ikke sikret seg kontroll over slik naturressursindustri, eller mulighet til å skattlegge vindmølleindustrien. Inntektspotensialet er visstnok pr. i dag for dårlig – dette sier oss da også noe. De kan altså slippe eksempelvis eiendomsskatt, mens «hvermannsen» skal skattlegges for å ha et sted å bo. Forstå logikken den som kan.

Lokale/berørte kommuner bør gis en mulighet til å gi slik industri en naturressursbeskatning som med godt monn veier opp for de negative konsekvensene man opplever lokalt. Når det går opp for kommunene hvor lite det er å «tjene» på dette langsiktig blir det bråk. Lokale grunneiere og kommuner er på klassisk vis blitt blendet av lovnader om inntekter, kjøp av varer og tjenester i nærområdet, masse arbeidsplasser både i utbyggings- og driftsperioden, økt tilgjengelighet til naturen etter veiutbygging etc.

Erfaringene fra utbyggingen av Raskiftet viser noe helt annet. Dette skjedde ikke; nær ingen lokale arbeidsplasser eller inntekter, anbudsprosessene sikret inntekter utenfor vår region (Det var stort sett svenske bilskilter vi så…), bommene er låst inn til industriområdet. Som spådd på forhånd ble den eneste lokale inntekten hos betongbransjen.

Realiteten ved en utbygging av Kjølberget er at grunneier – Statsskog på vanlig måte ikke vil legge igjen ei krone lokalt, men fører inntektene inn sentralt. Altså ingen inntekter i nærområdet. Våler kommune vil ventelig gis noen inntekter som lovet «for å sukre kaka», mens de som faktisk berøres og får de negative konsekvensene av utbyggingen – i dette tilfelle brukere, beboere og hyttefolk på nordre Finnskogen og i Trysil/Elverum (Håberget, Storsvea og Rysjølia) vil få plagene av dette. Hvis Våler kommune hadde lagt denne utbyggingen i sitt nærområde, eksempelvis Vestmarka eller Spulsåsen hadde nok visa fått en annen låt lokalt ... «Ute av syne – ute av sinn!»

Jeg tror Riksrevisjonen bør gå inn å se på koblingene i denne bransjen mellom politikere, forvaltning og strømselskapene

Ole Brumm er også vel inne på banen; ja takk begge deler. Dette skjer ved at man parallelt jobber for å gi Finnskogen og Finnekulturen status som verdensarv og en minoritet. Det er ikke mye verneverdig over et industriområde med 230 meter høye vindturbiner som visuelt overskygger store deler av området, skaper støy og sperrer de gamle Finnskogledene.

Vi påstår at strømselskapenes hensikt med vindkraftutbyggingen i vårt område ikke er av miljøhensyn, men ene og alene er økonomiske betinget. Denne lobbyen har for lengst overbevist våre politikere.

Jeg tror Riksrevisjonen bør gå inn å se på koblingene i denne bransjen mellom politikere, forvaltning og strømselskapene. De grønne sertifikatene skaper kortsiktighet, og gjør sågar også at det som ventelig er tapsprosjekter settes opp. NVE har vindkart som viser at man minimum må ha over 44 øre pr. kwh for å gå i pluss, og som viser at innlandet er lite egnet.

Den negative kostnaden er ventelig ment å skulle dekkes av norske forbrukere. Dette har kraftbransjen hatt en strategi for i lang tid, der de har ønsket å bli en del av det europeiske kraftmarkedet, for derigjennom å få mulighet til å øke strømprisene radikalt. Dette ser vi resultatet av nå, da vi har kwh.-pris på opp mot 90 øre. Argumentet er bla. at annet at kostnadene til kjøp av klimakvotene knyttet opp mot utslippene fra kull-, olje og gasskraftverkene nede i Europa er så høye! Underlig med en slik argumentasjon, når vår naturbaserte kraft pr. definisjon gir nær nullutslipp.

Vi trenger ikke denne vindkraftutbyggingen på innlandet – det er mer effektivt å effektivisere vannkraftverkene

Man fører et spill der man tapper og selger vannkraft, og argumenterer med lav fyllingsgrad uansett vær. Den reelle årsaken er vel at de eksporterer kynisk for å tjene penger. Nok en gang er det norske forbrukere (private og industri) som «sitter fast i ledningsnettet deres» som må lide, og det skjer med politikernes aksept.

En ting er de grønne sertifikatene, men jeg mistenker heller at mye av hastverket i stor grad skyldes at Austri vind er veldig bevisste på at Kjølberget må realiseres før de negative erfaringene og konsekvensene av etableringen av Raskiftet kommer frem til fulle. Vi trenger ikke denne vindkraftutbyggingen på innlandet – det er mer effektivt å effektivisere vannkraftverkene i regionen – en mer effektiv og etterrettelig strømleverandør. Stopp galskapen før det er for seint for Kjølberget – oppgrader i stedet eksisterende vannkraftverk Behold nasjonalt eierskap over Norske kraftressurser – ikke selg våre naturgitte ressurser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags