Overvåkning i utmark

Av
DEL

Meninger
Dersom jeg oppdaget at jeg og mine omgivelser var spesielt overvåket av politiet, ville jeg faktisk føle det betryggende og kanskje også en smule fornøyelig. Slik er det tydeligvis ikke med enkelte skogeiere og jegere i Elverum!

I Østlendingen 5/4- 2019, har Styrelederen for Glommen Skog( -eierforening) et innlegg der han kritiserer Økokrim for å, med rettens godkjennelse, ha utplassert et overvåkningskamera uten skogeierens samtykke. Dette finner styrelederen så krenkende at Glommen Skog vil gå inn med økonomisk støtte til rettsforfølgelse mot Økokrim! Han hevder at «Bruk av overvåkningskamera i utmark griper langt inn i personvernet og skal kun brukes ved misstanke om alvorlig kriminalitet.»

For en tid tilbake var det en skogeier i Elverum som drev kameraovervåkning av SNO (Statens naturoppsyn) sin virksomhet i utmarka. Vel gjorde han det kjent ved plakatoppslag, men både SNO og almenheten hadde like god grunn for å føle dette ubehagelig og krenkende i sin lovlige virksomhet. Ved denne anledningen hørte jeg ikke et «pip» fra Glommen Skog. Er det virkelig slik at Glommen Skog og dets lederskap ikke forstår hvordan dette må oppfattes utad? Elverum har tross alt sitt bakteppe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags