(Ringsaker Blad)

Ola Mørkved Rinnan er en vel ansett sjef for Eidsiva. Noen riper i lakken er han påført i sin regjeringstid, men skussmålene og autoriteten som sjefen for innlandets store kraftselskap er det ingen som har stilt spørsmål ved. Hans posisjon har vært ubestridt.

Han varslet sin avgang som konsernsjef i fjor. I august blir han avløst av Øistein Andresen. Det vekker oppmerksomhet at Rinnan blir værende i systemet fortsatt i ett år. Med lønn på 2.2 millioner kroner, som han har hatt som sjef. Det virker unødvendig.

Rinnan har selvsagt rett på hver ei krone han får. Det er framforhandlede avtaler. Både i lønn og i pensjon, som også utgjør en betydelig årlig sum når han stempler ut fra Eidsiva for godt. Likevel er det ingen god løsning som nå skisseres fra det holdet. Ingen personer er uerstattelige og den nye toppsjefen er selvsagt vel kvalifisert til å styre skuta videre. Ett års overgang virker langt over behovet. Spesielt når lønnskostnadene er så høye. Det virker unødvendig og det burde styret i Eidsiva ha sett. Det har hatt god tid til å håndtere dette. Prislappen for Rinnans ekstraår er for høy.

Eidsiva eies av fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og av 26 kommuner i begge fylker. Ikke minst Ringsaker som har snaut 15 prosent eierandel. Så Eidsiva har virkelig det offentliges interesse.

Lederlønninger er høye og betingelsene virker til tider ute av proporsjoner. Men det er nå engang mekanismene som råder. Samtidig så skal både styre og ledere være forsiktig med å tøye strikken. Spesielt når det virker unødvendig. For å ha en eksleder til 2.2. millioner kroner på kontoret virker ikke som noen god idé, uansett hvor spesiell Eidsiva er, og hvilken kompetanse Rinnan har.