Storstilt hyttebygging på Budor

Av
DEL

Meninger
Løiten Almenning fremmet, for ca.et år siden, områdeplanen Budor-Sør. Hensikten var å legge til rette for videre hyttebygging mellom Svaenlia og Budor skistadion med ca. 500 nye hytter. I tillegg legges det opp til fortetting sentralt ved Gjestegården med leilighetsbygg, 50-60 nye leiligheter, og nytt sevicebygg. Det skal også bygges nye hytter langs med Kuvegen ovenfor Røde Korshytta.

Løtenfjellet hytteeierforening har gitt en uttalelse til planprogrammet og vi er spesielt skeptiske til utbyggingen sentralt i Budorområdet. Både kommunen, gjennom kommuneplan og Almenningen, gjennom planprogrammet, sier at viktige og sentrale setervoller ikke skal bygges ut. Planforslaget tar imidlertid ikke hensyn til dette. Det er planlagt å bygge leilighetsbygg og antaglig servicebygg på nedre del av setervollen mot parkeringsplassen der de minste ungene i dag leker og sklir i snøen. Det samme er tilfelle med setervollene langs Kuvegen parallelt med slalåmbakken. Dette er en del av Rondanestien, og folk som ferdes her ønsker å se dyr på beite - ikke vandre i en hyttelandsby !

Det kan umulig være god senterpartipolitikk å bygge ned det egne forfedre har bygd opp

Seterområdet på Budor er antagelig et av de eldste seterområdene i kommunen. Det er registrert 63 automatisk fredede kulturminner i planområdet relatert til middelalder/yngre jernalder. Det er bevis på at det i området har vært drevet jernutvinning i stort omfang kombinert med seterdrift. Med dette som bakteppe burde kommunen ta vare på hele dette området som et synlig bevis på en viktig periode for kommende generasjoner.

Jordverndebatten har tilspisset seg de senere årene. I dag står jordvernet sterk forhåpentligvis også på Hedmarken! Husk setervollene er utmarkas innmark! Senterpartiet har rent flertall i Løten kommune. Det kan umulig være god senterpartipolitikk å bygge ned det egne forfedre har bygd opp! Arealplanen skal nå behandles i formannskapet som antagelig sender den ut på høring. Planen skal deretter opp til politisk behandling i kommunen antagelig før sommeren.

Det er stor motstand mot denne utbyggingen blant hyttefolk på Budor. Samtidig er det ikke vanskelig å forstå at flere hytter i Budor området gir penger i kommunekassa. Oppfordringen går til politikerne i Løten om å se på planen med nye øyne og spare viktige setervoller på Budor for kommende generasjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags