WWF styres udemokratisk

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger
Vipps-direktør Berit Svendsen går inn i styret i WWF samtidig som det proklameres fra WWF-sjef Solhjell at næringslivet er «mer miljøbevisste enn politikerne». Hans konklusjon kommer nok an på «øynene som ser». På NrK.no lød en av oppslagene den 5.3. at «WWF beskyldes for vold- og torturfinansiering». En overskrift en bedriftsleder burde sky å bli forbundet med, men den har åpenbart ikke satt spor. WWF, Norge lover – selvfølgelig - at dette skal det ryddes opp i! Det skulle jo bare mangle. Videre har «WWF sentralt satt i gang en ekstern gransking for å finne ut av dette» opplyser leder i WWF, Norge, Bård Vegard Solhjell. Han mener det sikkert, men er det troverdig? Jeg har fulgt WWF en stund og mener de har utfordringer som stikker langt dypere enn å granske en episode.

Anklagen om vold- og terrorfinansiering er nemlig langt fra enestående. Et enkelt søk på Google med søkeord «WWF Greenwashing» viser det. Jeg satte meg derfor ned for å lese WWFs vedtekter og forsøke å forstå hvordan organisasjonen styres. Konklusjon; WWF er en selvkontrollerende og selvoppnevnende organisasjon. Det er en liten krets mennesker som styrer.

Det er enkelt å fastslå at WWF ikke er en demokratisk organisasjon. I vedtektene for WWF, Norge finnes ikke medlemmer, årsmøte eller åpne valg. WWF Norge har et Råd og et Styre, men utpekingen av hvem som skal sitte der må få alle med en liten flik av demokratiske holdninger i seg til å stusse.

Styret skal i henhold til vedtektene bestå av ni medlemmer. Styret velger åtte styremedlemmer(!), mens ett medlem velges av ansatte. Styret fastsetter hvilke kompetansekriterier som skal legges til grunn ved valg av nye styremedlemmer og for gjenvalg av sittende styremedlemmer.

WWF er en stiftelse der en engere, selvutnevnt krets mennesker styres av et internasjonalt, overordnet organ

Videre beskriver vedtektene at Rådet skal ha 4 medlemmer. 3 utpekes av styret(!), 1 av de ansatte. WWF International har en rett, men ikke en plikt, til å utpeke en av de 3 styreutpekte medlemmene. Vedkommende skal i så fall være Rådets leder.

Rådet skal fremme nye kandidater til styret! Det er ansatte, styremedlemmer og rådsmedlemmer som kan komme med forslag til styremedlemmer. Rådet vurderer forslagene og lager innstilling som så presenteres styret.

Dette er en eksepsjonell sirkelutnevning og rekruttering. Kretsen av involverte er minimal! Satt på spissen kan en si at WWF er en stiftelse der en engere, selvutnevnt krets mennesker styres av et internasjonalt, overordnet organ. Denne kretsen mennesker utpeker, velger og kontrollerer seg selv.

I Norge kan kanskje det gå bra. Vi har en åpenhet rundt beslutninger og aksjoner som utgjør en kontroll, men det er svært langt unna virkeligheten i mange land WWF opererer i. Det må gå galt mange steder.

Det forundrer meg sterkt at deler av norsk vitenskaps- og forretningslivselite er villig til å bli frontfigurer på et så udemokratisk fundament som WWF er bygget på. De behøver ikke, slik som de fleste andre organisasjoner, bekymre seg for annet enn finansiering. «Baklandet» er kun de som betaler støtte. Finner de saker med tilstrekkelig konfliktnivå og evner å kjøre dem fram som viktige miljøspørsmål vil de finne finansieringskildene. Det viser jo til fulle også Stormberg som aktivt bruker dette systemet til å framstå med en miljøprofil. Det kan bli kostbart på sikt. WWF har en utfordring innebygd i sitt fundamentet og som flere enn jeg burde se utfordringen i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags