Skyt, skyt og drep, drep!

Av
DEL

Meninger
Norske myndigheter (les landbrukets særinteresser via Miljødirektoratet) har sendt ut på høring nye forskrifter til viltforvaltning. Det skal være en samordning og forenkling av eksisterende forskrifter, heter det.

Så langt er alt vel og bra. Men er det bare en samordning og forenkling av reglene? Vi ser at grunneieren skal få myndighet til, uten videre, å felle en rekke arter som kan gjøre skader av «vesentlig betydning» – deriblant også arter som bokfink og bjørkefink! Hva slags skade av vesentlig betydning kan disse artene gjøre?

Jeg er den lykkelige eier av 1,3 dekar av Norges landareal, der jeg har hus og hage. Men hvert år kommer linerla og spiser av de insekter som skal sørge for bestøvning av frukttre og bærbusker i hagen min. Dessuten tripper den omkring og «skiter» på plenen hvor jeg skal ligge og sole meg. Burde ikke jeg da som grunneier ha lov til uten videre og skyte denne linerla – like så vel som bokfink og bjørkefink? Dette selv om jeg vet at etter en dag eller to tripper ei ny linerle rundt og gjør akkurat samme skade av «vesentlig betydning» for meg. At disse fuglene har rede med egg og unger hos naboene, som har stor glede av det, har selvfølgelig ingen prioritet!

Norske myndigheter er svært ivrige etter å fremstille Norge som foregangsland når det gjelder natur- og miljøvern. Vi vet at jordas dyre- og fugeliv langt på vei er halvert i løpet av få tiår og at denne utryddelsen øker i hastighet. Også våre bestander av småfugl tynnes ut og minker faretruende, år for år. Hva skjer med oss mennesker om denne utvikling får fortsette med uforminsket styrke?

Er det ikke snart på tide at vi bruker litt av vår tankevirksomhet i retning av hvordan vi kan innrette oss i harmoni med den natur vi er avhengig av å leve i og av, enn kun det å tenke skyt, skyt og drep, drep? Vil virkelig Ellen Hambro, som ansvarlig direktør for forvaltningen av vår fauna, være bekjent for ettertiden, av å ha lagt fram et slikt forslag? Det trenges nok en langt hardere knyttneve til å slå i bordet med, overfor næringslivets særinteresser og dets politikere, enn det vi har sett i senere tid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags