Ulv har fortrinnsrett

Av
DEL

Meninger
Rovviltnemdene vedtok fredag å felle 3 ulvefamilier innenfor den såkalte ulvesona: Letjenna - Mangen- og Rømskog-revirene.

Sistnevnte revir er et grenserevir der flokken også lever på svenskesiden. Norge har et felles forvaltningsansvar med Sverige og tidligere i uka avviste Naturvårdsverket i Sverige nemdenes forespørsel om å skyte Rømskogflokken.

At nemdene likevel vedtok felling er sterkt beklagelig med tanke på en fremtidig felles forvaltning. At nemdene velger å provosere svenske myndigheter på denne måten er bekymringsfullt og uheldig. Nemdsmedlem Trygve Westgård ville først skyte ut Hobølreviret, men siden han forstod at han antakelig ikke ville få medhold på dette, valgte han Rømskog-reviret i stedet. Dette vitner om en "sjalting og valting" med dyrs liv og en tanke om KUN å få felle ulv som eneste argument. Vi snakker om innenfor ulvesona der ulvene skal ha fortrinnsrett.


Dersom man skal bruke naturmangfoldlovens § 18 første ledd bokstav c som argument for felling (offentlige interesser av vesentlig betydning) så ser vi på det som IKKE TROVERDIG når vi vet at både Mangenreviret og Hobølreviret IKKE ble tatt ut i lisensfellinga i fjor selv om det var dette argumentet som da ble brukt under søknadene. Hva er det som har endret seg i tilfelle på disse 8 - 9 månedene?

Det er heller ikke snakk om et konfliktnivå av betydning i disse områdene, - med unntak av en del jegere som bedriver løshundjakt. Dette er da et vikarierende argument.

Informasjon fra SLU (SvenskeLandbruks Universitetet) viser at i den pågående registreringen av den svenske delbestanden, viser at nordre Värmland og Dalarna ned til Örebro er tomt for ulv.

Offisielle bestandstall for den skandinaviske ulvebestanden er nedadgående for 3 år på rad. For tiden pågår det i tillegg et intensivt arbeid med rødlista i Sverige som skal publiseres i løpet av våren 2020 og for ulv innebærer det et forslag om en kategorisering fra "sårbar" til "sterkt truet". Og bare for å nevne det, så har svenskene avlyst lisensjakt på ulv i år.

Vi vet alle at Norge får de fleste ulvene fra Sverige, og når det står så dårlig til i den svenske ulvebestanden er det viktig at i
hvert fall Norge tar vare på de ulverevirene vi har innenfor ulvesona. Man skal ikke bare ta for gitt at bestandsmålet blir nådd neste år. Et bestandsmål som for øvrig IKKE er et maksimumstall!

Det er svært mange verneorganisasjoner som kommer til å påklage dette vedtaket fra rovviltnemdene, så vi setter vår lit til at miljøminister og øvrige i Klima- og miljødepartementet ser nødvendigheten i å bevare revirene innenfor ulvesonen, noe nemdene dessverre ikke ser ut til å oppfatte viktigheten av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags