Den store miljøbløffen

STOPP: Hva vil vindkraftprosjektene ha å si for turistnæring, friluftsliv og dyreliv?, spør artikkelforfatteren.

STOPP: Hva vil vindkraftprosjektene ha å si for turistnæring, friluftsliv og dyreliv?, spør artikkelforfatteren.

Av
DEL

Meninger
Høyre ønsker økt kraftutveksling med Europa (Jfr. Høyres partiprogram). I Debatten 2.april på NRK viste høyres Lene Westgaard Halle stor entusiasme for de planlagte vindkraftprosjektene som ble debattert. Det er da snakk om 87 nye konsesjoner i tillegg til de 36 som allerede er bygget.

Det er nå på tide å avsløre den store miljøbløffen når det gjelder vindkraftverk. Det er særlig en aktør som har gjort seg bemerket her i landet, nemlig Stadtwerke Munchen. Munchen er en by på 1,4 millioner mennesker. Det betyr at de trenger absolutt alle vindturbinene i Norge for å dekke kraftbehovet til sin by. En storstilt vindkraftutbygging av hele Norge rekker kun til en middels stor by i Europa. Er vi i Norge klar over dette? Er vi villig til å gjøre massive inngrep i norsk natur for kun én by i Europa?

Hva vil dette ha å si for norsk turismenæring, friluftsliv, dyreliv, artsmangfold osv.? Det kom klart fram i Debatten at en massiv utbygging av norsk vindkraft på land vil dekke mindre enn 1 % av Europas forbruk.

I Våler har vi som kjent en høyreordfører som støtter utbygging av Kjølberget. Jeg var tilstede på det nitriste kommunestyremøtet der Austri informerte om planene. Ordføreren var ikke snauere enn at hun innrømmet at hun aldri hadde vært borti de traktene før nå i vinter. For mange av oss som bor i østre Elverum er dette kjente trakter. De gangene jeg har gått på ski enten det er på Kjølberget eller på toppen av Flisberget har det slått meg hvilken fantastisk utsikt det er. Trysilfjellet i nordøst og 180 graders panorama vestover. Med kun 10km fra Trysilveien har jeg sett for meg hvor flott det hadde vært å ha hytte i disse områdene. Men så har jeg tenkt, - nei, det går jo ikke an. Jeg er jo på Finnskogen. Man skal jo ikke ødelegge Finnskogen med slike inngrep.

Ordføreren var ikke snauere enn at hun innrømmet at hun aldri hadde vært borti de traktene før nå i vinter

Med min beste fantasi er jeg ikke er i stand å forstå er at Våler kommune er villig til å ofre Finnskogen for knapper og glansbilder. Jeg tror ikke Løten ville valgt vindturbiner framfor hytter på Budor, eller andre kommuner som har hyttefelt. Hva med vindturbiner på Sjusjøen? Våler prioriterer altså vindkraft framfor utvikling av turisme som næring. Våler grenser faktisk til Trysil kommune. Det er helt utrolig at ikke Våler ser hvilket potensiale den nordøstlige delen av kommunen har med hensyn til turisme.

Våler er den eneste finnskogkommunen både i Norge og Sverige som ønsker vindturbiner. Når vindturbinen blir satt opp på Bakklinten, grenserøysa der Norge knekker inn i Trysil, blir dette en installasjon som synes i milevis omkrets. Man regner at den visuelle forurensinga på vindturbiner er mellom 5 og 10 mil i omkrets.

Det har vært snakk om at Finnskogen skulle få verdensarvstatus, og komme inn på UNESCOs liste. Etter hva jeg har fått høre kan man nå bare glemme dette.

Heldigvis fins det kommuner som nå sier klart nei til rasering av sine utmarksområder. Tolga og Rendalen har skjønt verdien av områdene sine. Kommuner må kunne nedlegge veto i slike saker. Samtidig kan det ikke være slik at fattige småkommuner skal kunne selge seg til utenlandske selskaper slik Våler kommune nå har gjort. De ødelegger ikke bare for seg sjøl, men også for nabokommunene.

Heldigvis fins det kommuner som nå sier klart nei til rasering av sine utmarksområder

Folk er nødt til å få øynene opp for hva som er i ferd med å skje i vår verdifulle utmark. Inngrepene er irreversible. Hvis man absolutt ønsker vindkraftutbygging på land, får man heller bygge ut der naturen allerede er berørt. Hva med Budor, Skurufjellet ved Trysilfjellet, Sjusjøen, Ustaoset, osv.?

Vålerordfører Lise Berger Svenkerud er såpass arrogant at hun påstår at ikke Finnskogen blir ødelagt av denne utbyggingen. Dagfinn Grønoset har skildret Finnskogens mystikk i fortellingen om Trollkjella ved Flisberget (Elverum Finnskog). Det er nabotoppen til Kjølberget. Jeg vil påstå at du ikke får de samme naturopplevelsene med vindmøller rett ved siden av deg. Fra Kjølberget ser man rett bort på den flotte finneplassen Håberget. Hva med de som bosatte seg der for noen år siden?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags