Hva er galt med Norge?

Av
DEL

Meninger
Hva er galt med Norge? Jeg stiller spørsmålet. Nei, er det noe galt med Norge?, undres vel du og andre med deg. Vi har det bra de fleste av oss, arbeid, mat, egne hus, sykepenger, pensjon. Hva skal vi klage over?

De siste dagers hendelser gir oss et sjokk. NAV – den statlige institusjonen som skal være den hjelpende hånd når ulykken og sykdommen slår til eller arbeidsplassen blir borte – har i stedet trampet på og fornedret hundrevis, ja, tusenvis av medborgere i nød. Kan det skyldes at ledelsen har for dårlig lønn? Regjeringen vår er raus med avlønning til toppsjefer. Dess høyre lønn dess bedre kompetanse får en inn i virksomheten, sier statsminister Erna.

Avsløringen om arbeidet i NAV er ikke bare en skam for nasjonen vi ønsker å være stolt av, hvor medmenneskelighet, åpenhet, rettferdighet og likestilling skal råde, det er et svik mot trofaste, ærlige borgere som av ulike grunner har kommet i vanskeligheter og trenger hjelp og støtte for å komme videre. I stedet for hjelp har de fått straff, erstatningskrav og husarrest. Hvor mye verre kan det bli?

Arbeidet som settes i gang for å finne ut hva som egentlig har skjedd, vil med stor sannsynlighet vise at det er en villet situasjon fra styresmaktene. Når både adm.dir. og statsråden sier de har visst om forskjellen mellom det norske lovverket og lovverket i EU i flere år, men ikke gjort noe med det, må det vel få konsekvenser for ledelsen – det bør ikke være nok å si «vi ber så meget om unnskyldning». Granskingen av saken vil med stor sannsynlighet også vise at domstolene, departement og direktorat har «sovet tungt i timen» eller vært i bakrus det meste av tida.

Innenfor de 715 milliardene vi bruker mer enn Finland, kunne vi vel ha tatt 10 milliarder av disse og dermed unngått bompenger?

Jeg kan også nevne den saksbehandlingen barna til IS-kvinnene får. Jeg vil ikke påstå at regjeringen er tafatt, men det er en bevisst og villet handling at de ikke gjør noe for de uskyldige barna. Regjeringen foreslo også å ta trygdeytelsen med i beregningsgrunnlaget for barnetrygden – dvs. alle som mottok trygdepenger fikk dette beløpet fratrukket i barnetrygden. Er dette medmenneskelighet? Jeg har enda ikke hørt at ressurssterke eller andelen av befolkningen med høy inntekt har fått noen form for innskrenkninger. Tvert imot. Her har det blitt skattelettelser.

Vårt naboland Finland har 5,5 millioner innbyggere – Norge har ca. 5,3 millioner. Vårt statsbudsjett (2018) var på 1.245 milliarder kroner – ca. kr 240 000,- pr. innbygger. Finlands budsjett var på 530 milliarder kroner – ca. kr 96 000,- pr. innbygger.

Forskjell: 715 milliarder kroner. Vi bruker – ”sløser» – bort 715 milliarder kroner som ikke er nødvendige i Finland. Hvordan henger dette sammen? Bompenger som fikk stor oppmerksomhet i valgkampen – utgjør ca. 10 milliarder kroner.

Innenfor de 715 milliardene vi bruker mer enn Finland, kunne vi vel ha tatt 10 milliarder av disse og dermed unngått bompenger? Skjønner du noe av dette? Finland serverer barna et varmt måltid hver dag. Både Sverige og Finland er unike her. De har lovpålagt gratis mat til alle skolebarn. Lovpålagt – alle kommuner må etterkomme pålegget. Selv Finland har råd til dette om statsbudsjettet deres er mer enn 715 milliarder kroner mindre enn vårt. Nei, jeg spør: Hva er galt med oss? Hvor er ledelsen? Eller er det slik ledelsen vil ha det?

Stramme inn og spare hos dem som har minst, er syk og mister jobbene sine? Erfaringen viser at myndighetene møter minst motstand mot endringer som berører disse gruppene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags