Regjeringens grusomme løftebrudd

Foto:

Av
DEL

Meninger
Dagens regjering vil ta fra meg livsverket mitt og slå meg konkurs. Siden 2013 har jeg drevet med pelsdyrhold på Eina, noe regjeringen nå vil nekte meg, til tross for at et bredt flertall på Stortinget mener det motsatte. At jeg nå saksøker staten er ikke bare på vegne av meg selv, men for hele det norske landbruket.

Etter at Stortinget i januar 2017 vedtok en bærekraftig fremtid for pelsdyrnæringen, tok jeg en avgjørelse som jeg nå angrer på. Jeg valgte å stole på de folkevalgte, men står nå tilbake med et halvferdig landbruksanlegg, en bank som har trukket tilbake sitt lån og må ta til takke med stønader fra NAV. Alt annet enn en bærekraftig fremtid.

Den forutsigbarheten som Stortinget ga oss pelsdyrbønder, gjorde at mange investerte i nye anlegg. Selv valgte jeg, sammen med en annen pelsdyrbonde, å starte byggingen av et nytt anlegg på Braskereidfoss. Vi investerte for bedre dyrevelferd, et sterkere landbruk og flere arbeidsplasser.

Den forutsigbarheten som Stortinget ga oss pelsdyrbønder, gjorde at mange investerte i nye anlegg

Januar 2018, noen måneder etter valget og ett år etter at et bredt flertall i Stortinget stemte for videreføring, satte plutselig Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre en ti år lang og åpen prosess til side. Jeløya-plattformen gikk sjokkerende inn for å forby hele næringen. Høyre og Fremskrittspartiet har ikke endret standpunkt, men ofrer 500 arbeidsplasser og 350 millioner kroner i årlige eksportinntekter i ren politisk hestehandel. Jeg og svært mange andre fikk livsgrunnlaget vårt revet bort under oss, uten engang å få komme til orde i saken. Det fikk heller ikke Stortinget, Mattilsynet, bondeorganisasjonene eller noen andre.  

Grunnlovsekspert og tidlig sivilombudsmann Arne Fliflet har vært krystallklar: Det regjeringen har gjort er i strid med Grunnlovens § 110. Han mener at norske pelsdyrbønder gjennom den grundige prosessen som førte frem til vedtaket i 2017 fikk en berettiget forventning om å få kunne fortsette næringen sin.

Det var jo også på bakgrunn av dette vedtaket at mange av oss la planer og satte i gang med større investeringer på gårdene våre. Flere av oss investere hundretusenvis av kroner mellom stortingsvedtaket og hestehandelen. Det skaltes og valtes med både oss og livene våre.

Nå er vi seks bønder som har gått til sak mot staten for å stoppe uretten vi er blitt utsatt for av den norske regjeringen. Vi finner oss ikke i at levebrødet blir tatt fra oss uten grunn.

Det skaltes og valtes med både oss og livene våre

Vår sak er viktig for flere enn oss som er direkte involvert i søksmålet. Vi går til kamp for alle pelsdyrbønder, tidligere som fremtidige. Dette handler også om alt annet næringsliv i Norge. Om regjeringen kan legge ned en næring som ikke skader hverken samfunnet eller andre, hva vil det bety for forutsigbarheten for andre? Hva om Venstre og Dyrevernalliansen neste gang sier at det er kylling- eller grisebønder de har noe mot, uavhengig av hva Mattilsynet eller andre sier? Det går rett og slett ikke an å skalte og valte med næringsliv og generasjonsverdier slik.

De ti siste årene har pelsdyrbøndene bidratt med rundt 5 milliarder i eksportinntekter, i et landbruk som ellers mottar store overføringer fra staten. Pelsdyrnæringen har blitt kunnskapsbasert og digitalisert. Nå står en ny generasjon unge bønder klare, med en profesjonalitet som ikke står tilbake for noen annen gren av landbruket – hverken her hjemme eller internasjonalt.

Vi som står igjen i pelsdyrnæringen i Norge i dag, er verdens beste pelsdyrbønder. Useriøse aktører er forlengst kastet ut. Vi har det strengeste kontrollregimet og de laveste skadetallene av samtlige dyrehold. Vi kan bevise at dyra våre har det bra. Selv Trine Skei Grande skrøt av det hun så da hun var på gårdsbesøk for noen år siden. Det er ikke lovhjemmel for å innføre et næringsforbud mot den beste i klassen. Det er definitivt ikke god dyrevelferd å gi produksjonen til land som ikke kan sammenlignes med det høye nivået vårt. Vi finner oss ikke i den behandlingen norske pelsdyrbønder er blitt utsatt for av såkalte dyrevernsaktivister og politikere. De skalter og valter med oss, som om vårt bidrag til samfunnet og Distrikts-Norge ikke betyr noe som helst.

Det er ikke lovhjemmel for å innføre et næringsforbud mot den beste i klassen

Norske pelsdyrbønder har allerede fått merket den politiske hestehandelen på kroppen til tross for at Stortinget ikke har vedtatt avvikling av jobbene våre. Bankene har strupet igjen pengesekken, i frykt for at et forbud skal påføre dem tap. Mange bønder opplever at det er vanskelig å få driftskreditt og lån til investeringer i enda bedre dyrevelferd. Andre bønder opplever at eiendomsverdien deres er halvert som følge av Jeløya-plattformen. Investeringer er i praksis gjort verdiløse over natten.  Vi trodde på politikerne som sa at det er viktig med stabile og langsiktige rammevilkår for næringslivet. Vi trodde at det norske systemet beskyttet enkeltpersoner og næringer mot urettferdig og tilfeldig rasering. Nå er det opp til domstolene å bestemme om vi tok feil.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags