Alvdal Ap om landbruk

Av
DEL

Leserbrev
Landbruket er en viktig bærebjelke i Alvdal. Derfor er det urovekkende at flere gardsbruk velger å avvikle driften. Vi i Alvdal Ap mener dette er en beklagelig utvikling. Vi vil kjempe for at primærnæringen for best mulig rammevilkår, for å opprettholde et levende bygdesamfunn også i fremtiden.

Vi vil støtte opp under et levende landbruk der det er viktig å utnytte jorda best mulig for å sikre tilstrekkelig og trygg mat. Å øke verdiskapingen basert på de ressurser naturen gir oss, styrke landbruket og sikre trygg mat blir svært viktig framover.

Det blir også viktig å legge til rette for en variert bruksstruktur, og arbeide for investeringsstøtte til små og mellomstore bruk.

For å beholde aktiv bruk av utmark til beiting, er det påkrevende å ha ei forsvarlig rovdyrforvaltning. Derfor vil vi kreve sterkere lokal og regional myndighet innen rovdyrforvaltningen, basert på forebyggende tiltak. Vedtatte bestandsmål må følges opp med raske og effektive uttak av skadegjørende individer.

I Alvdal er 30 til 35 % av all næringsutvikling direkte eller indirekte basert på landbruket.

Alvdal Ap vil arbeid for bedre vilkår for lønnsom nisjeproduksjon og lokalprodusert mat.  Vi mener også at det er viktig å utvikle det innovative landbruket. Forskning og utdanning må prioriteres gjennom å utvikle naturbruksutdanning og voksenagronomutdanningen på Storsteigen videregående skole . Med overhengende klimaforandringer- og trusler er det viktigere enn noen gang å øke selvforsyningsgraden gjennom økt matproduksjon basert på egne ressurser med mindre bruk av importert kraftfor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags