Ja til flere hele stillinger

Av
DEL

Meninger
Fagforbundets Hedmark støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om å endre arbeidsmiljøloven for å sikre flere hele stillinger. Forslaget betyr at arbeidsgiver må vise at rett til økt stilling medfører vesentlig ulempe, og ikke arbeidstaker som må dokumentere det motsatte.

Det rødgrønne forslaget vil fjerne et av de viktigste hindrene for heltid. I dag skal det temmelig mye til for at vilkårene for fortrinnsrett til større stilling er oppfylt. Dermed bidrar reglene til å opprettholde mange deltidsstillinger.

Arbeidet med å redusere omfanget av deltidsarbeid har pågått i flere tiår. Det har vært iverksatt tiltak mot dette, uten at det har fått slutt på at virksomheter i privat og offentlig sektor er organisert som deltidsarbeidsplasser. Da Solberg-regjeringa kom til makta i 2013, ble det stopp i støtten til prosjekter for å redusere deltidsarbeid. Fagforbundets inntrykk er at innsatsen for heltid og økt likestilling har blitt nedprioritert.

Arbeidet med å redusere omfanget av deltidsarbeid har pågått i flere tiår

I de typiske deltidsyrkene er det en vesentlig andel av de ansatte som ønsker heltid. Når de ikke får det, henger det sammen med at flere virksomheter er organisert på en måte som forutsetter utbredt bruk av deltidsstillinger.

Til tross for dette har det vært framgang i arbeidet med å redusere bruken av deltid i norske kommuner. Dette skyldes arbeidet med avtalene om å skape en heltidskultur som Fagforbundet og andre forbund har inngått med arbeidsgiverorganisasjonene. Fagforbundets Hedmark krever at regjeringen bidrar mer i arbeidet for hele og faste stillinger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags