Regjeringen må møte EØS-uroen

Av
DEL

Meninger
Norge er en liten åpen økonomi som har hatt stor nytte av EØS-avtalen. I løpet av avtalens levetid har Norge hatt god økonomisk vekst og sysselsettingsvekst, og en kraftig økning i reallønningene. Den har bidratt til at rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og at 70 prosent av importen kommer derfra. Seks av ti eksportarbeidsplasser bygger på EU-markedet.

Likevel er det økende frustrasjon knyttet til EØS. Den uroen skal vi ta på alvor, for den er ikke uten grunn. I Norge er det særlig arbeidsinnvandringen fra nye EU-land som har skapt problemer.

Bygg- og anleggsbransjen har i mange år opplevd lavlønnspress, sosial dumping og rein arbeidslivskriminalitet. Flere andre bransjer nederst i lønnsfordelingen har hatt null reallønnsvekst de siste ti årene. I bygg og anlegg har tilgang på billig arbeidskraft forsinket investeringer i digitalisering og teknologi, og produktiviteten har falt. Midlertidighet, uforutsigbare arbeidsvilkår, og mangel på fagkompetanse gjennom flere ledd av underleverandører, har bredt om seg.

I Norge er det særlig arbeidsinnvandringen fra nye EU-land som har skapt problemer

Kommunene er storinnkjøpere av tjenester fra denne bransjen, og har derfor både ansvar og mulighet til å påvirke arbeidsforholdene. Skien og Telemark var for fire år siden først ute med å stille krav til sine leverandører om lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, fagarbeidere, HMS og tiltak mot svart arbeid. I Oslo har byrådet fulgt opp og utformet den enda mer progressive Oslomodellen. Kravene fra politikerne har gitt resultater. I høst ble for eksempel Skien videregående skole ferdigstilt etter krav i den nye modellen. Resultatet viser for alvor at politikk virker: skolen ble levert på tida, 37 millioner under pris og med lærlinger fordelt på hele 11 ulike fag. Med andre ord, politikk virker hvis du er villig til å ta problemene på alvor.

Mange andre kommuner enn Oslo har også sett seg lei useriøse aktører, som har fått herje alt for fritt på norske byggeplasser. De siste årene har mer enn 170 kommuner og fylker i Norge vedtatt lignende innkjøpsmodeller, slik at de kan gjøre tryggere, bedre og mer ansvarlige innkjøp. I fjor sommer presset opposisjonen gjennom nye regler for innleie, slik at arbeidstakere skal beskyttes mot bemanningsbransjens løsarbeiderkontrakter. De nye reglene gjaldt fra nyttår av, nå er det ikke lenger lov med såkalte «nulltimerskontrakter», altså kontrakter der man er fast ansatt i et bemanningsbyrå, men ikke har lønn mellom oppdrag.

Slike tiltak møter den uroen mange opplever at europeisk fellesmarked har ført med seg.

Oslomodellen viser tydelig at det er fullt mulig å regulere norsk arbeidsliv også innenfor EØS.

Regjeringens medlemmer burde lytte til og møte befolkningens uro, og håndtere den. I stedet virker de mer opptatt av å rette pekefingeren mot andre. Sist var utenriksminister Søreide ute på Høyres landsmøte og etterlyste «lederskap» i EØS-debatten fra opposisjonspartiet Arbeiderpartiet (DN 17.3). Næringsminister Røe Isaksen har kommet med samme argumentasjon tidligere. Men det er deres parti som leder landet. Det er ikke bra at de to statsrådene, med det tyngste konstitusjonelle ansvaret for EØS, velger å bruke energien sin på partipolitikk, når de burde komme med konkrete politiske forslag som møter de helt reelle utfordringene som fører til EØS-motstand.

Regjeringens medlemmer burde lytte til og møte befolkningens uro, og håndtere den

Hvis regjeringen er bekymret for oppslutningen til EØS-avtalen kan de begynne med å ta følgende tre grep: For det første å innføre Oslo-modellen som nasjonal standard for arbeidslivet. For det andre, øke fagforeningsfradraget, for å styrke det organiserte arbeidslivet. For det tredje, være tydelig på at Hjelmeng-utvalgets forslag om konkurranseutsetting av offentlig velferd ikke blir realisert. De må gjerne gjøre det før lokalvalget.

Lar de være, bør de heller ikke være overrasket om motviljen mot EØS fortsetter å stige. Da kan de skylde seg selv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags