Viltforskrift uten hensyn til ville dyr

Av
DEL

Meninger
Miljødirektoratet har foreslått en ny viltforskrift. Den tar verken hensyn til dyrevelferdsloven eller advarsler om kritisk tilstand for ville dyr.

Viltforskriften er gjennomgående en forskrift mot de ville dyrene, og tillater bl.a. «skadefelling» av dyr i yngletiden, innfangning og hold av ville dyr til oppdrett, og jakttrening på pelsdyr i bur.

Miljødirektoratet vil tillate at enhver grunneier kan ta livet av dyr og fugler i yngletiden som såkalt skadefelling. Synes man f.eks. at kjøttmeisen er irriterende eller at grevlingen graver i plenen, kan man «av eget tiltak» ta livet av dem. Hvis avliving av dyr virkelig skal være «siste utvei», slik Miljødirektoratet hevder i media, henger det ikke juridisk på greip at hvem som helst uten biologisk eller dyrevelferdsmessig kompetanse, skal gjøre den vurderingen hjemme i egen hage.

Men det er ikke bare «skadefelling» som rammer de ville dyrene. Viltforskriften har nå tatt en rekke praksiser som har foregått i en gråsone dels på kant med, og dels i strid med, gjeldende regelverk for dyr, og satt sitt godkjenningsstempel på det - helt uten faglig underbygging. NOAH sikter særlig til praksis med å fange inn ville dyr for å oppdrette dem i fangenskap for kjøttproduksjon eller jaktformål. Det er helt uforståelig at Miljødirektoratet selv uttrykker at ville dyr «lett vil lide» i fangenskap, og likevel ønsker å tillate å fange inn ville dyr og holde dem i fangenskap for slike formål. Til og med rødlistede ryper og harer skal man kunne fange inn og holde for jaktformål.

NOAH er sterkt bekymret for at Miljødirektoratet ser ut til å ville forbigå Dyrevelferdsloven på flere punkter

Samtidig påstår direktoratet at kortvarig rehabilitering av skadde, ville dyr er noe som bør hindres. NOAH mener tvert imot at folks ønske om å hjelpe dyr i nød er bra og viktig, og ingenting man skal forby. At direktoratet vil gi kommunen myndighet til å vurdere om et dyr skal kunne hjelpes eller ikke, tyder på dårlig faglig forankring. Å vurdere et skadet dyr er en veterinæroppgave, ikke en kommuneoppgave. Man velger her å se bort ifra at det er veterinærene som har kunnskap om dette.

NOAH er sterkt bekymret for at Miljødirektoratet ser ut til å ville forbigå Dyrevelferdsloven på flere punkter. De vil gi seg selv myndighet til å tillate og selv utøve feltforskning på dyr som f.eks. merking av ville dyr - og ser bort ifra at dette krever tillatelse fra Mattilsynet under forskrift om forsøk på dyr. De vil gi seg selv myndighet til å tillate innfangning av ville dyr fra norsk natur for hold i dyrepark - tilsynelatende uten å ta hensyn til at dette krever tillatelse fra Mattilsynet under forskrift om fremvisning av dyr. Og de vil tillate hold av rev i bur fra pelsdyroppdrett, for jakttrening - til tross for at hold av rev i bur for pelsdyroppdrett nylig er blitt forbudt og skal avvikles om få år. Det er som om ikke Miljødirektoratet kjenner norsk dyrevelferdsregelverk.

Det er et grelt paradoks at miljøforskere verden over og FNs Naturpanel advarer mot at de ville dyrene er i ferd med å forsvinne - mens i Norge lages nå regelverk for ville dyr hvor man tvert imot svekker de ville dyrenes vern på flere områder.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags