Elverum Ap og omkjøringsvei

Av
DEL

Meninger
Mye har vært sagt og skrevet rundt temaet omkjøringsvei og overordnet veisystem i Elverum de siste uker, og undertegnede har også hatt innlegg i lokalpressen rundt temaet. Jeg føler at mye av argumentasjonen rundt nordre omkjøringsvei har vært godt belyst tidligere, som at den faktisk imøtekommer beredskapshensynet, er den mest miljøvennlige løsningen, imøtekommer statlige føringer om å legge hovedveier rundt bysentra, og gir best trafikkflyt både for interntrafikk og gjennomgangstrafikk. Jeg tenker derfor at behovet for ytterligere argumentasjon rundt dette er unødvendig.

Det som jeg imidlertid vil rette fokus på er finansiering av alternativet til omkjøringsvei, nemlig det som er omtalt som ny bru i sentrum. Denne løsningen var for 3-4 år siden kostnadsberegnet til ca. kr. 1,3 mrd., og av dette var staten forutsatt å finansiere ca. kr. 130 millioner. Resten var da forutsatt finansiert med bompenger.

Det vi trenger nå er løsninger som gjør oss attraktive for folk som ønsker og bosette seg i Elverum og som får bedrifter som ønsker å etablere seg i Elverum

Hva vil så dette bety for innbyggerne i Elverum? Det gir seg jo selv. Vi må betale hver gang vi skal krysse elva. Hver gang vi skal på jobb, levere barn i barnehagen, skal på fritidsaktiviteter, handle, eller hva det nå måtte være som betyr at vi må krysse Glomma, ja så må vi betale. Elverum blir med andre ord delt i 2 med en bomstasjon. Vil dette være med å gjøre Elverum til et attraktivt sted og bosette seg? Vil dette bidra til mer næringsutvikling og flere arbeidsplasser? Neppe. Det vi trenger nå er løsninger som gjør oss attraktive for folk som ønsker og bosette seg i Elverum og som får bedrifter som ønsker å etablere seg i Elverum. Da er det ganske så åpenbart at det er en omkjøringsvei som gir den beste løsningen, og ikke en bomstasjon.

Det er jo i denne sammenheng også interessant og registrere at Elverum Ap med ordførerkandidat Lillian Skjærvik i spissen, nå bruker mye tid på å kritisere nivået på bompenger ifm ny RV 3/25 mellom Løten og Elverum, samtidig som de sterkt fronter en veiløsning i Elverum som vil påføre kommunens innbyggere ytterligere belastning med bompenger, og da for å bevege seg innad i egen by. Det er i beste fall merkverdig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags