Gå til sidens hovedinnhold

Melding om minoriteter

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha deltatt på Kontaktforum for nasjonale minoriteter i Norge, håper en på at det kommer mange innspill - fra mange - til ny Stortingsmelding for nettopp nasjonale minoriteter. Bestemmelse om ny Stortingsmelding har sin bakgrunn fra regjeringens Jeløya plattform. Regjeringen vil legge frem ny politikk for minoriteter etter 20 år. Forrige melding St.meld 15., var I 2000-2001.

Det første som likevel må komme, er en analyse om hva minoriteter er! Nasjonale minoriteters menneskerett og språk, må komme tydelig frem i den nye meldingen! Det må gåes grundig inn i politikkområdet, såvel i dybden som bredden. Det er av stor betydning for politikken de kommende årene. Kunnskap er utrolig viktig, og de unges stemme, også viktig. Hedmark fylkeskommunale råd for nasjonale minoriteter er et organ hvor man kan man kreve noe!

På Finnskogen manes det til kamp for nytt museum. Skulle bare mangle med skyhøye 203 forslag på arkitektkonkurransen, at det ikke kommer snarlige bevillinger som tilfaller denne minoriteten. Dessverre kom det ikke penger nå, men vi lever i håpet. Taterne fikk sitt museum, og nå er det altså skogfinnenes tur. Potten til minoriteter må økes i alle fall, uavhengig av dette.

Det har ikke vært laget styringsdokument på 20 år, så nå må det komme gode innspill fra alle som jobber for nasjonale minoriteter

 

Det har ikke vært laget styringsdokument på 20 år, så nå må det komme gode innspill fra alle som jobber for nasjonale minoriteter. Det finnes ingen samlet plan for hva man vil med minoriteter, pr i dag. Videregående skoler og tradisjonsbærere av byggetradisjoner, kan f eks komme tydelig i fokus, før de som kan denne tradisjonen, går bort. Hvis det stemmer at arbeidsmarkedet ikke har like stort behov for mange mastere i fremtiden, men fagfolk, kan dette være to fluer i en smekk.

Passer samtidig på å nevne at Lebiko på Finnskogen, som er del av «7 Torpsrunden» der 7 finnetorp er å se deler av, hadde 4000 besøkende fra mai til september i år, og fra hele 41 land! Enormt og «gær arti» . En slik dokumentasjon som Terje Kvisla har skaffet til veie til DNT FO, forteller at dette er en kultur mennesker anser som verdifull, og derav oppsøker i stort monn. Formålet er regjeringens melding til stortinget, blir å beskrive utviklingen siste 20 år, samt skissere hvordan man kan styrke utviklingen, og hva som skal gjøres fremover. Altså todelt, og arbeidet begynner allerede denne senhøsten. Viktig! - Det trengs innspill, både å beskrive utviklingen siste 20 år, og hva det er viktig at man gjør fremover. Det kan være ditt syn som blir viktig å få med! Det er lag og foreninger som må definere denne virkeligheten, og du kan være delaktig i en slik sammenheng.

Kommentarer til denne saken