Hvem ser barna?

SOSIALT SKJEVT: De barna som trenger det mest, er de som slutter tidlig eller aldri møter opp. Hvem skal se dem? spør artikkelforfatteren.Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

SOSIALT SKJEVT: De barna som trenger det mest, er de som slutter tidlig eller aldri møter opp. Hvem skal se dem? spør artikkelforfatteren.Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Av
DEL

MeningerÅ være med på fritidsaktiviteter kan gi fysisk aktivitet og sosial støtte som igjen kan forebygge dårlig psykisk helse og rusproblemer. Det er høyest forekomst av dårlig psykisk helse og rusmisbruk blant de med lav sosioøkonomisk status. Psykiske lidelser, sammen med rusbrukslidelser, er den største årsaken til tap av helse blant barn.

De vanene vi etablerer som barn er av betydning for i hvilken grad vi er aktive som voksne og kan forebygge senere helseproblemer.

Både Nav, flyktningtjenesten, barnevernstjenesten og de ulike aktivitetene har løsninger som kan hjelpe på det økonomiske, men penger er ikke alltid problemet. Det er sosialt skjevfordelt hvor mange utfordringer vi får i livet. De med dårligst råd har ofte sammensatte utfordringer med lite penger og dårlig helse som gjør det vanskelig å følge opp. Innenfor organisert idrett ser vi at det tidlig kreves mye oppfølging og ressurser blant foreldrene som igjen kan skape et klasseskille i hvem som deltar.

Familier fra andre land kan ha flere utfordringer som hindrer deltakelse på fritidsaktiviteter. Vi ser at faktorer som dårlig økonomi, språk, lite nettverk og et ønske om å ikke være til bry er noen av mange faktorer som virker sammen.

I Elverum har vi utfordringer knyttet til både fattigdom og integrering, og rus og psykiske lidelser. I tillegg står vi ovenfor en stram økonomi og en befolkning som blir stadig eldre. Det gjør det spesielt viktig å satse på barn og unge. I lys av kuttene i tilbud til barn og familier i kommunen, lurer jeg stadig på hvordan vi skal følge de som trenger det mest? De som trenger det mest, er de som slutter tidlig eller aldri møter opp. Hvem skal se dem?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags