Hva vil våre nyvalgte politikere?

Av
DEL

Leserbrev
Valget er over og Elverum har fått ny ordfører, ny varaordfører og nytt kommunestyre. Tiden for lovnader og fromme løfter er over og en tøff politisk hverdag venter våre folkevalgte.

Elverum Idrettsråd (EIR) skrev den 12. april i år et eget brev til alle lederne i de politiske partiene i Elverum. I brevet redegjorde vi for Elverum som idrettsby, med 40 klubber/lag som tilbyr et bredt utvalg idrettsaktiviteter for barn, ungdom og voksne. Antall medlemmer av et idrettslag/klubb i Elverum er over 8 000, hvorav halvparten i alderen 6-19 år. I brevet pekte vi også på betydningen av frivilligheten, ikke bare innen idretten, men all frivillighet, som et avgjørende fundament i Elverum. Felles for alle som er med i frivilligheten, er at de finner glede, fellesskap og vennskap. Verdier som bidrar til å berike livene deres og Elverum som kommune.

Vi ba i samme brev om å få de politiske partienes syn på betydningen av idrett og frivillighet. Kun ett parti fant det bryet verdt å svare idrettsrådet. Kanskje er det et positivt tegn at det var Lillian Skjærvik (Ap) som fant tid til å svare? Partiprogrammene ga ved gjennomlesning ikke noe entydig svar, bortsett fra at det virker som om det er bra å ha med noe om idretten i et valgprogram.

Vi forventer at våre politikere er sterke støttespillere for idretten og alt frivillig arbeid, ikke bare i ord, men ved handlinger som viser at dette er viktig for Elverum

Ifølge tall hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), utgjør verdien av det frivillige arbeidet i Elverum ca. 400 millioner kroner årlig. Dette utgjør en enorm sum, og legger seg på toppen av kommunens pengebudsjett som ren verdiskapning. Verdien utgjør et tillegg til budsjettet på ca. 25%. Dersom kommunen skulle ha kjøpt disse tjenestene, ville det faktiske budsjettet ha vært på 2 milliarder kroner årlig. Dette illustrerer viktigheten av det frivillige arbeidet for et lokalsamfunn, ikke minst når økonomien er krevende.

Idretten er landets største folkebevegelse og den er fundamentert på frivilligheten. Statens årlige tilskudd til idretten gjennom spillemidlene fra Norsk Tipping AS utgjør ca. 2,7 milliarder kroner. Staten satser alt på at frivilligheten skal holde stand, slik at man unngår de store utgiftene over statsbudsjettet. Sannheten er at det er kommunene som utgjør de største sponsorene av norsk idrett. Kommunene planlegger, finansierer og bygger idrettsanlegg, som klubber og lag kan nyte godt av og gi gode fritidstilbud til sine innbyggere. Dette ses på som gode investeringer, der Idrettsklubber/lag organiserer sin aktivitet ut ifra. Den store samfunnseffekten i dette regnskapet er at man da i større grad unngår at noen faller utenfor fellesskapet, og kan stå i fare for å havne på feil side av statistikken over hva som er bra for barn/unge.

Elverum Idrettsråd stiller seg i front av våre klubber med forventninger til vår nye lokalpolitiske ledelse. Vi håper at det gode samarbeidet og dialogen med kommunens ledelse fortsetter slik det er nedfelt i samhandlingsavtalen. Vi forventer at våre politikere er sterke støttespillere for idretten og alt frivillig arbeid, ikke bare i ord, men ved handlinger som viser at dette er viktig for Elverum. Idretten og frivilligheten trenger støtte og stabile rammebetingelser for å kunne fungere godt, og dette krever sterk lokalpolitisk vilje og forankring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags