Bli med og støtt Østerdalen, Elverum Ap!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerElverum Arbeiderparti sitt innlegg i Østlendingen 5. september viser manglende forståelse for betydning og realiteter i jernbanesaken på Hamar. Arbeiderpartiets fokus er måten saken ble tatt opp på, ikke hvilken enorm betydning den har for Elverum. Det er synd, fordi jernbanesaken på Hamar kan vise seg å bli den viktigste saken for Elverum på mange år.

Elverum Høyre hadde absolutt ikke noe ønske om å forlede eller «lure» Elverum Arbeiderparti i formannskapsmøtet 24. august. Men etter at saken har vært debattert offentlig i over to år, og etter at undertegnede har tatt den opp i formannskapet ved flere anledninger, blant annet som protokollført i august 2017, trodde vi virkelig at Elverum Arbeiderparti var rede til å ta en debatt og fatte vedtak i saken.

Der tok vi feil. Elverum Arbeiderparti sitt ønske om en «jernbanetilsving mot øst fra sør for å forbedre direkteforbindelsen mellom Østerdalen og hovedstadsregionen» viser at man ikke har skjønt sakens realiteter. Det ligger kun en slik tilsving inne i det vestre alternativet, og det kommer tydelig fram i konsekvensutredningen at denne planlegges for bare gods – og tømmertrafikk.

Dette understrekes blant annet av sporplanen for Hamar stasjon sammen med dette sitatet på side 105 i konsekvensutredningen: «Koblingen (tilsvingen), jfr. prinsippskissene over, mellom Dovrebanen sør for Hamar og Rørosbanen vil sammen med forbikjøringsmulighetene i nordgående hovedspor være tilrettelagt for magasinering av gods- og tømmertog til og fra Rørosbanen».

Konsekvensutredningen viser at vest alternativet innebærer at togene fra Rørosbanen fortsatt skal kjøre inn på Hamar stasjon og snu der. Ove Skovdahl i Jernbaneverket har uttalt at denne snuoperasjonen vil ta opp mot 10 minutter ekstra. Dette er så mye ekstratid at det blir meningsløst å snakke om direktetog Østerdalen–Oslo i alternativ vest.

Forslaget fra Elverum Ap i formannskapet 24. august henger ikke på greip, og det vil ikke kunne gi direktetog Østerdalen–Oslo. Det vil i så tilfelle bli med en stopp på opptil 10 minutter på Hamar stasjon pluss kjøretid inn og ut av stasjonen. Da går vinningen opp i spinningen. Den eneste realistiske muligheten for en effektiv direktelinje er med den østre traseen. Nettopp derfor la borgerlig side fram et forslag om dette trasévalget i formannskapet 24. august.

Ville det ikke være like greit om Elverum Arbeiderparti la partibok og føringer fra Hedmark Arbeiderparti til side og støttet et forslag fra borgerlig side i Elverum, rett og slett fordi det er et godt og viktig forslag?

Nei, i stedet legger de fram et meningsløst forslag og hakker på oss på grunn av måten saken ble tatt opp på. Mens avgjørelsen nærmer seg og vi trenger full støtte til østre trasé bruker Elverum Arbeiderparti energi på saksbehandling i stedet for saken. Forstå det den som kan.

Vår oppfordring er klar: Bli med og støtt Østerdalen, Elverum Ap!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags