Eidsiva/Hafslund, et historisk feilsteg?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Historien om fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund er ikke over riktig enda, selv om begge fylkeskommunene og de fleste eierkommunene i Hedmark og Oppland har behandlet saken særdeles raskt. Alt taler derfor for at generalforsamlingen i Eidsiva vil gå inn for fusjon.

Hastverket med å behandle denne saken i Hedmark og Oppland ble i eiermøter i Eidsiva begrunnet med at «Høyre-partiene» i Oslo var mot, og da måtte dette gjennomføres raskt, før valget. (Byrådsleder Raymond Johansen hadde derfor visstnok gitt oss et uvanlig godt tilbud.) Slik ser det ikke ut nå. I et intervju i «Montel» går det fram at Rødt i Oslo ikke støtter byrådet, men at Oslo Høyre i stedet sikrer flertall for fusjonen.

Høyrepolitikeren, Øystein Sundelin i Oslo, poengterer i intervjuet et viktig forhold: Hedmark og Oppland bytter bort kraftproduksjonen og får nettselskap i stedet. Jeg mener å vite at dette er en av grunnene til at andre sentrale bedriftsledere i Hedmark er skeptisk til fusjonen. Vi kjøper oss opp i en monopolbasert virksomhet som er strengt regulert av staten (nett), og selger markedsbasert kraftproduksjon som andre aktører, blant annet Høyre, vurderer som særlig verdifull. Dersom det skulle skje i framtida at for eksempel hjemfallsinstituttet blir svekket så vil verdien av eierskapet til norsk kraftproduksjon øke sterkt. Det er sannsynlig at verdien av kraftproduksjonen også øker av en rekke andre grunner: både klimapolitikken og økt overføringskapasitet fra Norge til utlandet vil bidra til dette. - Jeg har til gode å se andre bytte monopolvirksomhet mot markedsvirksomhet.

I intervjuet uttaler Høyre-politikeren seg slik:

«det er mange gode grunner som taler for en fusjon, samtidig som han minner om at det som taler imot en fusjon er at Oslo kommune blir sittede på eiersiden av et strømnett som strekker seg fra Svinesund til langt opp i Gudbrandsdalen.

– Det kan da umulig være vår hovedfunksjon og viktigste oppgave som kommune. I tillegg eier Eidsiva også en rekke småselskaper som vil følge med i transaksjonen. Men dette er ting som lar seg løse, og så får vi heller slå fast at vi med dette grepet øker eierskapet i kraftproduksjon, og det er tross alt det viktigste, sier Sundelin.»

Eidsivas direktør Andresen svarte ja på spørsmål fra meg i kommunestyret i Åmot om det var noen av de konsulentene som Eidsiva benyttet i denne saken som hadde «suksesshonorar»

Det som sies om at Eidsiva eier en rekke små selskaper er også interessant. Det dreier seg blant annet om bio-energi og bredbånd. Det er mitt inntrykk at sentrale politikere i Hedmark ikke kjente til Høyres holdning slik det nå kommer fram. Jeg kjenner heller ikke til at Hafslund har hverken bio-energiselskaper eller bredbånds-selskap. De omfattes i så fall ikke av fusjonen. Men i Hedmark og Oppland har dette vært viktige satsninger i utviklingen av fylkene.

Eidsivas direktør Andresen svarte ja på spørsmål fra meg i kommunestyret i Åmot om det var noen av de konsulentene som Eidsiva benyttet i denne saken som hadde «suksesshonorar»? Det var i følge direktøren helt vanlig i finansbransjen, og Hafslund benyttet også slike konsulenter. Han kunne ikke fortelle hvor stort honoraret var. Poenget med å stille spørsmålet var imidlertid incentivene - når de som forbereder en sak til politisk behandling har en sterk egeninteresse i at fusjonen blir gjennomført så er saksbehandleren inhabil. I Åmot har vi lagt stor vekt på dette: vi måtte forsøke å gjennomføre en uavhengig og selvstendig vurdering av den saken vi hadde til behandling. Det bidro antagelig til at kommunestyret med stort flertall sa nei til fusjonen.

Sannsynligvis går nå Oslo Høyre inn for fusjonen. Det er åpenbart ikke fordi de ønsker å utvikle Hedmark og Oppland. Det gjenstår et spørsmål: jeg antar at fusjonen krever godkjenning hos konkurransemyndighetene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags