Gratulerer, Norge!

Av
DEL

Meninger
Gratulerer, NAV, som nå har funnet at de vil endre praksis og innrette seg etter utallige tingrettsavgjørelser som har gått dem imot. Gratulerer, jurister på alle nivåer og begge sider i rettssalene (og dommerne) som endelig har funnet ut at de har stolt for mye på hva andre har sagt og skrevet. Takk til journalistene og resten av den fjerde statsmakt som har oppdaget at de nok har vært for lojale mot de tre øvrige, men nå tar sitt monn igjen i kritisk etterpåklokskap. Takk til Riksadvokaten, den avgåtte og den nytiltrådte, som har uttalt seg klokt om saken. Takk til statsrådene, den sittende og hennes forgjengere, som beklager det som har skjedd og vil at det skal bli ryddet opp.

Skulle noen av dere føle seg litt beklemt over takksigelsene, så er det ikke for sent å gjøre noe med det – for eksempel ved å ta fatt i et lignende tilfelle med store skadevirkninger for dem som har blitt rammet.

Hva da?

Finne ut hva som står i Innst. nr. 301 (1996–97) fra Stortingets miljø- og energikomité om Bernkonvensjonen og ulv – og med det som utgangspunkt bidra til å kaste lys over hvorfor og hvordan vi ble lurt da målene for norsk rovviltforvaltning ble fastsatt. Forslag til søkeord: «Hva står på side 9?»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags