Det perfekte hatobjekt

Av
DEL

Meninger
Slettåsflokken i ulvesona skal skytes som et konfliktdempende tiltak. Regjeringen opphever dermed delvis ulvesona som et siste fristed for ulven.

Konflikten som skal dempes handler ikke om skade på beitedyr. I 2016 ble kun 7 sauer tatt av ulv i ulvesona. Konflikten handler om jaktinteresser og en overdreven frykt for ulv. Bare ett menneske er registrert drept av ulv i Norge, og det skjedde på 1800-tallet.

Hver gang en ulv angriper et beitedyr eller en hund blir det oppslag i media. Samtidig forties de virkelig store tapstallene både for sau og hund.

I 2016 tok ulv 1.600 sauer i Norge. Det utgjorde litt over en prosent av det totale tapstallet på 104.500 sauer og lam, og 9 prosent av de 17.550 sauer og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr. Tapene til rovdyr er redusert med over 50 prosent den siste tiårsperioden.

Bare ett menneske er registrert drept av ulv i Norge, og det skjedde på 1800-tallet

Oversikt fra forsikringsselskapet Agria, som forsikrer ca. 40 prosent av hundene i Sverige, viser at 16 hunder ble skadet eller drept av ulv i Sverige i 2017. Samme år ble 8 hunder skutt/skadeskutt, 8 hunder forsvant under jakt, 32 hunder druknet, 110 hunder ble skadet/drept av annet vilt enn store rovdyr og 342 hunder ble skadet/drept i trafikken.

En rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at 400 hunder ble drept av ulv de siste 23 årene i Skandinavia. Drøyt åtte av ti som angripes er jakthunder som blir brukt på elg og hare, og de fleste angrepene skjer i jakttida og i nærheten av ulverevir. Eier er ansvarlig for sin hund og klar over risikoen ved å slippe den løs i nærheten av ulverevir. I slike tilfeller er hunden bare et verktøy for jakta, men ulven får skylden når det går galt. Media er med på kjøret, uten å stille seg det enkle spørsmål: Hvorfor løp hunden løs i et område med ulv?

Til syvende og sist er det eiers ansvar å passe på sine dyr

Slik skapes et fiendebilde - det er den perfekte oppskrift. Man fortier fakta, fremstiller bare en liten del av sannheten og demoniserer hatobjektet. Det er så klart en tragedie for hver sau og hund som blir drept av ulv, men det er også en tragedie for hver sau som dør av flått, fluemark, alveld, ryggvelt og skader, og for hver hund som blir påkjørt, skadeskutt, drukner eller løper seg bort under jakt - og det er her de store tapstallene ligger. Til syvende og sist er det eiers ansvar å passe på sine dyr.

Ulven er et godt eksempel på hvordan hatpropaganda kan føre frem. Den har ført til at en av våre mest kritisk trua arter nå også skytes i ulvesona for å imøtekomme pådriverne av denne propagandaen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags