Stopp utrydningspolitikken

Av
DEL

Meninger
Første nyttårsdag ble to ulver fra Slettåsflokken i Trysil drept etter at regjeringen tillot skyting innenfor ulvesonen. Dette har aldri skjedd siden sonen ble opprettet i 2004. Nå samles folk til demonstrasjon for å få en slutt på denne uverdige behandlingen av ulvene.

I desember 2018 vedtok staten for første gang at de skulle skyte ulv, en kritisk truet art, innenfor ulvesonen. De rettferdiggjorde dette med at det skulle virke «konfliktdempende», og setter hensyn til enkeltes motvilje mot ulv, framfor flertallet av befolkningen og deres rett til et naturmangfold. Myndighetene har satt et maksimumsmål på antall ulver i Norge, noe som gjør at ulven ikke kommer seg ut av norsk rødliste som kritisk truet. Når staten vedtok at Slettåsflokken skulle drepes, mente NOAH at dette er et grunnlovsstridig vedtak som også strider mot Bernkonvensjonen, og undergraver beskyttelsen av alle truede dyr. Dette gjorde at NOAH så seg nødt til å gå til søksmål mot staten for å verne ulvene – men også for å på sikt sikre et bedre rettsvern for alle ville dyr.

I desember 2018 vedtok staten for første gang at de skulle skyte ulv, en kritisk truet art, innenfor ulvesonen

Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen stiller et krav til skyting av fredede dyr, der jakt ikke skal true artens overlevelse. Det er kun lov til å skyte ulven om det ikke finnes noen annen måte å avverge eventuell skade på. Slettåsflokken befinner seg innenfor ulvesonen, som utgjør bare 5% av Norge. Innenfor denne sonen er det i tillegg strengere krav om å finne andre løsninger enn utenfor ulvesonen. Likevel ble det bestemt at de skulle skytes, noe som sender et dårlig signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede arter på alvor.

I verdenssammenheng vet vi nå at vi får færre og færre ville dyr og mindre og mindre natur.

Hvis man ser på biomassen av alle pattedyr på jorda så utgjør mennesker 36 prosent, husdyrene 60 prosent og de ville dyrene bare 4 prosent. Dyrelivet har blitt sterkt redusert de siste tiårene, noe som er både skummelt og dramatisk. Det er ingenting naturlig ved dette, og mennesker står ansvarlige for å skade naturen og dyrelivet med våre inngrep. At regjeringen og Stortinget allikevel kan tillate skyting av kritisk truede dyr er uforståelig, og sender et skadelig signal til verdenssamfunnet. Hvordan kan vi forvente at andre land skal verne om sine rødlistede rovdyr når vi ikke engang kan la ulven få leve trygt i en sone som utgjør bare 5 prosent av Norges areal?

Dyrelivet har blitt sterkt redusert de siste tiårene, noe som er både skummelt og dramatisk

I tillegg til at NOAH fortsetter å kjempe kampen for ulvene rettslig, arrangeres det også markeringer for ulvene i flere byer i Norge den 12. januar. Det arrangeres en markering utenfor Stortinget, i tillegg til markeringer i Fredrikstad, Elverum, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Det er svært viktig at alle som bryr seg om ulvenes rett til å leve i norsk natur møter opp for å sende et signal til politikerne og for å stoppe utrydningspolitikken nå!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags