Til Trygve Slagsvold Vedum - om en landsmøtetale

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev
"De unge slekter"

Tekst: Kåre Holt

Den gang da far min løftet

fanen i tro og tross

sådde han korn og frihet,

sådde for oss.

Over ham sprang en stjerne,

under ham sang en jord.

Slik ble en mann en såmann

for barn og mor.


Trygve, du er flink til å skape felleskapsfølelsen - flink til å skape et "vi" i landsmøtesalen.
Men Trygve - Nei, det var ikke - sitat - «vi» som tok vare på arbeidsfolka når bestefaren din var arbeidskar. Det var ikke - sitat - «vi» som sørga for at klasseskillene ble mindre. Nei Trygve, det var ikke bare - sitat - «vi» som bygde opp et velferdssamfunn. Og er det bare - sitat - «vi» som bygde landet?
Du sier – helt rett – at dette ikke har kommet av seg selv. Det har kommet av politiske vedtak, politisk vilje og politisk kamp. Men hvem sin kamp, Trygve? Senterpartiet sin kamp?

Og når du, Trygve, snakker om - sitat: «uansett hvilken bakgrunn du har, så skal du ha en grunnleggende sikkerhet i dette samfunnet» - og fortsetter med -sitat: «…for tenk på hva som har skjedd, folketrygd, pensjon, stillingsvern og hvordan vi har løfta ulike grupper, uansett om du jobber med praktiske yrker eller teoretiske yrker. Det har vært et fellesskapsprosjekt – der vi som land har løfta hverandre.» Trygve, dette er trist – bare trist. For det er ikke «vi» som har tatt den kampen. Det er fagforeningene det, det er de tillitsvalgte – kvinner og menn på gølvet, som har brukt arbeidskrafta si i tjeneste for andre. I tjeneste for storbonden, som husmenn, i tjeneste for fabrikkeiere og i dag – i tjeneste som blant annet bærplukkere, skogsarbeidere, som sjåfører på tømmerbiler, på hotell.

Har du glemt historien, Trygve? Hvem jobbet for bestefaren din?

Har du glemt historien, Trygve? Hvem jobbet for bestefaren din? Hvem sørget for at samfunnet også tok vare på han og hans likemenn? Var det Senterpartiet? Bondepartiet?

Det var arbeiderbevegelsen som kjempet for å bedre arbeidernes levestandard, som forsvarte arbeiderklassens interesser. Det var fagforeningene og den opprinnelige kooperative bevegelsen som jobbet for bestefaren din.

Derfor er det rart å oppleve at du forsøker deg på en «klassesolidaritet» under landsmøtetalen din. Der du snakker om «vi» som bygde landet. Der du snakker om stillingsvern, om folketrygdloven, om offentlig pensjon – som om Senterpartiet eier den historie. For hvem, Trygve, var det som tok kampen for faren din, for bestefaren din. Var det Bondepartiet?

Går du forresten i 1.mai-tog for solidaritet, stillingsvern og offentlig tjenestepensjon? Vil du, Trygve, være med i 1.5-toget for felleskapsløsninger og grunnleggende sikkerhet i samfunnet? Være solidarisk?

Men når sant skal sies – så har det gradvis skjedd endringer med holdninger innad i Senterpartiet også – heldigvis. Det at man ønsker ordnede forhold, trepartssamarbeid og effektive kontrollmekanismer for å sørge for at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge, er gode redskaper mot sosial dumping. La bare dette vise seg på de store gårdene - også i bæråkrene og for sjåførene, blant steinplukkerne og fruktplukkerne. La disse få rettigheter som tarifflønn, rett til lønn under sykdom og gode boforhold.

Men - hvorfor stemte Senterpartiet i mot forslaget fra Arbeiderpartiet i februar 2019 om pensjon fra første krone?

Trygve, du snakker varmt om offentlig tjenestepensjon. Et godt tiltak det i likestillingskampen og i kampen om utjevning av klasseskiller. Men - hvorfor stemte Senterpartiet i mot forslaget fra Arbeiderpartiet i februar 2019 om pensjon fra første krone? I stede fremmet dere et eget forslag om en ny utredning? NHO`s direktør sier at dette er en sak for lovgiver, ikke for et nytt utvalg. Saken er allerede ferdig utredet. Dette er bare en utsettelse – igjen.

Arbeiderbevegelsens historie får du ikke stjele, Trygve, men fortsettelsen mot et samfunn der jevnbyrdighet, trygghet, frihet og medbestemmelse for alle, der sterke og representative organisasjoner for både arbeidsgiver- og arbeidstakere er en forutsetning – ja, det kan vi få til.

Det er bare å gjøre landsmøtetaler om til handling det.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags