Under fanen Samepolitikk

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger
Sp sier i sitt program under fanen Samepolitikk : «Norge har ett sæskilt ansvar for samene som urfolk. Det norske fellesskapet er mangfoldig. Vårt urfolk , samene , og våre nasjonale minoriteter kvener /norskfinner , jøder osv... SP vil sikre sametingets konsultasjonsrett med regjering og storting. Statlige myndigheter må ha klare rutiner som sikrer at konsultasjonsretten blir oppfylt i alle saker av betydning for den samiske befolkningen».

Hvem har forfattet dette , og hvordan kan noe så diskriminerende mot de som ikke er og heller ikke har valgt å være same , bli vedtatt som Sp sin politikk?

Urfolk. Utrolig. Er det de som gjeter rein fra snøscooter og 4-hjuling som er urfolk, eller er det bonden som driver landbruk, eller er det kanskje de som driver noe innen reiseliv eller er politiker på riksnivå ?

Har Sp undersøkt om det finnes en sosialantropologisk eller en sosiologisk undersøkelse som dokumenterer og bekrefter at de som står i sametingets valgmanntall , har en slik livssituasjon pr i dag , at de har behov for alle de lovfestede særtiltakene. Mulig Sp mener at «urfolk» er noe som kan nedarves gjennom generasjoner, uansett samfunnsmessig utvikling?

Er det de som gjeter rein fra snøscooter og 4-hjuling som er urfolk, eller er det bonden som driver landbruk?

Hvorfor stilles spørsmålet? Jo , fordi «urfolk» er en etnopolitisk konstruksjon. I Norge brukes ordet flittig som et politisk verktøy av flertallet på sametinget , noe som igjen innebærer «gråtekvalte» henvendelser til FN – systemet om norsk krenkelse av folkeretten. Deretter kommer det påtale fra FN og nye politiske grep må gjøres. Slik tildeles Sametinget stadig mere makt innen politikk og forvaltning. Krav til å dokumentere de faktiske behov , eller begrunne et standpunkt «urfolket» har, forsvinner glatt ved å vise til juridiske forpliktelser flertallet på Stortinget, så feil , har bundet den norske stat til.

Mitt ønsker er , at Sp og andre partier som som har «samer = urfolk» i sitt partiprogram , setter seg inn i hvordan flertallet på Sametinget strategisk jobber, og samtidig gjør en ny vurdering om Norge virkelig har urfolk. Forresten , så er min påstand , at er det urfolk i Norge , ja da må det være de som den dag i dag driver seterdrift. Den kulturen har mange flere år på baken enn tamreindrifta, for det er vel her dere går dere ville i benevelse samer er lik urfolk. Til slutt vil jeg gjerne ha svar på følgende: Er det noen politiske partier, som påtar seg ansvar for denne udemokratiske politikken befolkningen, som ikke står innført i sametingetsvalgmanntall opplever? Den udemokratiske politikken gjør at de har blitt leilendinger i eget land.  Er det slik våre , folkevalgte (noe jeg trodde de var) politikere vil det skal være?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags