Barna i Trysil fortjener ny kommunal barnehage!

Av
DEL

Leserbrev
Trysil SV vil arbeide for at Trysil kommune skal bygge en ny kommunal barnehage. De to kommunale barnehagene vi har i sentrum er nedslitte, barn og foreldre fortjener en økt satsing på barnehagesektoren.

SV mener at kommunen må oppfylle sin barnehagegaranti, som skal gi alle barn plass innen 3 måneder etterat søknad er sendt. Barn og foreldre må få sikret det barnehagetilbudet de har behov for. De som tenker på å få barn i Trysil skal vite at et tilpasset tilbudet står og venter når de trenger det. Dette er å ta barn og foreldres behov for sikkerhet, trygghet og forutsigbarhet på alvor.

Trysil SV er klare på at nye barnehageplasser skal bygges i offentlig regi. SV mener at det er en kommunal kjerneoppgave å drive barnehager og ønsker ikke å overlate dette til flere private aktører. Vi mener at de private barnehageplassene vi har i kommunen fortsatt skal bestå, eller fases ut dersom de private driverne ikke selv ønsker å drifte barnehagene lenger.

Trysil SV ønsker ikke at en ny kommunal barnehage skal bygges på Kvea. Det er en spennende tanke med økt samarbeid på tvers av barnehage og skolesektor og tettere samarbeid med kulturskole og PPT, og SV mener at en må ta med seg dette videre i diskusjonen om lokalisering. Når SV nå klargjør at vi ikke ønsker barnehage på Kvea, er dette fordi vi deler foreldregrupper og nærmiljøets bekymringer og innvendinger særlig rundt de trafikale forholdene i området. Et allerede sårbart miljø med skole og helseinstitusjoner tåler ikke trafikkbelastningen med en stor barnehage på Kvea. Vi mener det haster å få på plass en ny trafikkstruktur rundt skolen, og ønsker ikke å føre mer trafikk inn i området.

Trysil SV mener likevel at kommunen bør sikre seg eierskap til Kvea. Kvea kan bli en perle som kultur- og rekreasjonsområde i tilknytning til skole og de andre kommunale institusjonene i området og i tilknytning til Solbakken og den museale driften til ANNO.

Trysil SV mener at gode og trygge oppvekstforhold for barna våre fortjener den beste tilretteleggingen kommunen kan gi. Det er å plassere en barnehage i omgivelser med lett tilgang til natur, gode uteområder og trygge veier for voksne og barn. Det finnes flere gode alternativer for å bygge en ny kommunal barnehage som oppfyller disse kravene i Trysil. (i mye større grad enn hva Kvea gjør).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags