Mest penger til kong Salomo

Av
DEL

Meninger
Det er ikke til å tro. Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i 6 år truer nå Frp med å gå ut av regjeringa på grunn av en politikk som Frp har vært pådriver for. Med Frp i departementet har samferdselsbudsjettet økt fra 35,7 milliarder i 2013 til 73,1 milliarder i år. Og de har lagt fram en nasjonal transportplan der det er satt av 1064 milliarder kroner fram til 2029. Samferdselsministre har brukt høy utestemme for å skryte av planene, alt de har bevilget i forhold til det de rødgrønne gjorde. Men partiet har brukt innestemme og hvisket om at 131 milliarder skal hentes inn som bompenger. Når det blir synlig for alle at FrP har nedprioritert å avvikle bompenger til fordel for overinvesteringer i veg, vil de ikke ta ansvar for egen politikk.

Så kan alle være enige om at bompenger er en flat skatt der fattig og rik betaler like mye for å passere bomringen – og at dette er usosialt. Men slike flate avgifter er det flere av. Moms på varer og tjenester er like høy for alle, det samme er elavgiften per kilowattime. Skal man ta et oppgjør med slike flate avgifter, må de sees i sammenheng med den totale skatte- og avgiftspolitikken regjeringa fører.

Gjennomgående bruker de makta si til å kutte skatter for de rikeste og kutte i velferd for de mange som trenger det

Solberg-regjeringa har, i flere omganger, gjort skattesystemet mindre rettferdig. Arveavgiften er fjernet, så uten å gjøre noe annet enn å bli født, kan du nå bli rik. Du kan arve enorme formuer uten at det skal koste deg noe, uten at dette privilegiet skal bidra med noe til fellesskapet. I løpet av 6 år har regjeringa brukt 25 milliarder kroner på skattekutt til de få som har mest fra før, mens mange har blitt hengende etter og fått mindre å leve av. Uføre med barn som har mistet over 20 000 kr, de som mister arbeidsavklaringspenger og havner på sosialhjelp, pensjonister som har fått mindre å leve av. Systematisk ønsker de å omfordele makt og ressurser i samfunnet. Gjennomgående bruker de makta si til å kutte skatter for de rikeste og kutte i velferd for de mange som trenger det.

Dette viser klart og tydelig at den store og viktige omfordelingen av goder og byrder ikke skjer i bomringen. Den skjer fordi vi har en regjering som har begunstiget de få på bekostning av de mange. Skal den lavtlønnete bilisten i Norge få mer å rutte med, må rike arvinger eller formuende ta en større del av regninga.

For å si som Unge Venstre-leder Sondre Hansmark: Denne regjeringen har brukt de største pengene på kong Salomo, ikke på Jørgen Hattemaker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags