Med jevne mellomrom kjører NINA kampanjer i media om at utbredt ulovlig jakt truer hele ulvestammen. Dette gjør de til tross for at statistikk fra offentlig organisert lisensjakt viser at det tar 5000 timer med jakt for hver ulvefelling. Det tar altså to og et halvt årsverk å felle 1 ulv. Bare dette regnskapet sier sitt om sannsynligheten i NINA sine påstander om ulovlig massefelling av ulv.

Ikke nok med at befolkningen i ulveområder skal miste deler av sitt næringsgrunnlag og påføres med det store psykiske påkjenninger. Stadig finner de sine husdyr levende, halvspiste – med store lidelser. De skal også henges ut i offentligheten som kriminelle.

NINA påstår også at den skandinaviske ulvebestanden er sterkt truet, og at halvparten av dødeligheten skyldes ulovlig jakt. Motivet for disse kampanjene kan man virkelig undre seg over. Som veterinær og lege i nærmere 40 år har jeg sett litt nærmere på det rent medisinske grunnlaget som finnes for forskernes påstander. Kilden deres er en artikkel publisert i 2012.

Det de gjør, er å legge frem en beregning ut fra radiomerkete ulver de har mistet kontakten med, – uten at verken sender eller dyr er gjenfunnet

 

Det de gjør, er å legge frem en beregning ut fra radiomerkete ulver de har mistet kontakten med, – uten at verken sender eller dyr er gjenfunnet. Dette gjelder 18 av i alt 104 dyr (i perioden 1998-2009). Da konkluderer de uten videre at disse har vært offer for ulovlig jakt. De utvider så dette- uten forbehold – til å gjelde hele ulvepopulasjonen. Forskningsartikkelen tar her forbehold om at man da måtte være sikker på at forsvinningen ikke skyldes teknisk svikt i senderen eller andre dødsårsaker. Dette forbeholdet utelater ulveforskerne i norske media---uredelig (?)

Slik ukritisk spredning av «fake news» kan ha alvorlige konsekvenser. Forskernes gjentatte utspill om ulovlig jakt i media utløste i 2014 store politirassia og massearrestasjoner (12 personer) i flere kommuner i ulvesonen. Hos halvparten viste det seg å være helt ubegrunnet.

I media (og i rettssaken) utelater ulveforskerne konsekvent å nevne andre dødsårsaker, – til tross for at veterinærmedisinen kan fortelle oss om en lang rekke. Jeg nevner her noen av de mest innlysende:

Skabbmidden har stor utbredelse både hos ulv og rev i Norge. Vi ser også stadig hunder som er blitt smittet. Infiserte dyr får store, hårløse partier med sår etter sterk kløe. Pelsen isolerer ikke lenger og dyrene fryser lett i hjel. Infiserte rever søker ofte inn i uthus for å unngå denne skjebnen. Væsketapet er stort fra den sårete og hårløse huden. Sårene er også inngangsport for bakterier som lett gir blodforgiftning med svært høy dødelighet.

Med ulvens tenner og bittkraft har de ingen problemer med å påføre hverandre dødelige skader

 

Ulvene jakter mye elg – en motstander som ikke er ufarlig. Obduksjoner av ulv bekrefter dette. Ukompliserte beinbrudd kan gro, men spark som treffer kroppen, kan medføre punkterte lunger og/eller store indre blødninger som lett tar livet av dyret.

Det samme skjer når ulver blir påkjørt i trafikken.

Med økende ulvebestander, øker også revirkampene mellom ulike flokker. Med ulvens tenner og bittkraft har de ingen problemer med å påføre hverandre dødelige skader --- enten akutt, eller ved senere infeksjoner. Munnfloraen deres inneholder svært hissige bakterier, som lett forårsaker blodforgiftning.

Usikker is på elver og innsjøer tar også sin del av ulvestammen ved drukning, – selv om ulveforskeren benektet dette i rettssaken. Et Google-søk med «ulv» og «druknet» bekrefter dette.

De unnlater også å fortelle at diagnose på dødsårsaken på døde dyr funnet i naturen kan være umulig å stille. Spesielt i sommerhalvåret tar det bare timer (ev. få dager) før muligheten for en sikker diagnose blir ødelagt av åtseletere og bakterieflora.

I retten heter det visst at enhver tvil skal komme tiltalte til gode. Dette ser i Norge ikke ut til å gjelde for folk som bor i ulveutsatte strøk.