I 2016 varslet Arnfinn Nergård at rovviltnemnda ville legge ned sine verv med øyeblikkelig virkning pga sterkt misnøye mot Vidar Helgesens avgjørelse om å nekte jakt på ulv i ulvesona. Mandatet ble også iflg Åsgård selv "fjernet" Han er fortsatt aktiv i nemda og nok en gang skuffet over et ulve-vedtak. Er det slik at man uten videre kan "hoppe av og på" et "fjernet" offentlig mandat avhengig av om man får viljen sin eller ikke?

Slettåsflokken skal tas ut og i den forbindelse uttaler han i Østlendingen bla: "det fortjener de som har vært plaget med denne flokken i lang tid" Hva mener du med dette Arnfinn Nergård og på hvilken måte har "noen" blitt plaget? Jeg har, etter å ha fulgt denne flokken i flere år erfart at disse ulvene ikke på noen måte hverken er agressive, nærgående eller plagsomme sammenlignet med ulver i andre revir jeg har sporet ulv i,  jeg lurer derfor på hvor du har disse opplysningene fra?

Rovviltnemndas tendensiøse framstilling av opplysninger samt dokumenterte mangel på kunnskap om store rovdyr over tid er vel intet annet enn en bekreftelse på at nemda har forspillt sin rolle og bør avvikles. Jeg mener det bør settes biologiske og faglige krav til fremtidig forvaltning av ulv i Norge!