NOAH mener vi svikter den sterkt truede bjørnebestanden i Norge, og at det haster med å utvide områdene som bjørnen kan leve i.

Bjørnebestanden i Norge har vært nedadgående de siste åtte årene. Å nå det allerede lave bestandsmålet for bjørn blir en stor utfordring når Miljødirektoratet nå har besluttet at bjørnens yngleområder i Midt-Norge ikke skal utvides - til tross for at de faglig sett synes å mene at det bør «estimeres» om bjørnen trenger mer plass. Bjørnebestanden i Norge er i utgangspunktet i fare, klassifisert som sterkt truet. Da er det urovekkende at staten ikke setter i verk nødvendige tiltak for å nå bestandsmålet.

Skal bjørnebestanden reddes og ikke lenger være under bestandsmålet, må området utvides.

Bjørnebestanden i Norge er i utgangspunktet i fare, klassifisert som sterkt truet

 

NOAH støtter Elvestuens forslag om å utvide yngleområder for bjørn i Midt-Norge, da dette er helt nødvendig for å nå Stortingets bestandsmål for bjørn i Norge. I år har NOAH flere ganger klaget på skyting av bjørn, men ikke fått medhold i noen av dem, tross den dårlige statusen for det sterkt truede dyret. Når det tillates skyting av bjørn og det dessuten uttrykkes fra Miljødirektoratet at man ikke tenker på å utvide bjørnens yngleområder, er vi vitne til et ikke-eksisterende vern av en sterkt truet art.

Norge har et ansvar å bevare brunbjørnen - også internasjonalt, og våre politikere må ta ansvar for å snu trenden hvor ville dyr må vike for næringshensyn.

I Norge har vi bare litt over 100 bjørner igjen, og en mer intensiv forfølgelse av ville dyr er ikke forenlig med forskeres sterke advarsler om drastiske tap av naturmangfold.