Utifra de ofisielle tall fra 2017 har vi 10,5 ulverevirer i Norge. Av disse 8 helnorske og 5 grenserevirer. I tillegg kommer alt av enkeltindivider og par. Legges tellinger og oppsummeringer fra rovdata samt andre interesserte organisasjoner og opplyste privatpersoner fra året 2018 til grunn, er det ikke vågalt å si at dagens bestand er adskillig høyere. Det betyr at den må desimeres mer for å komme ned på vedtatt politikk!

Uavhengig av dette har vi et stortingsforlik som sier at vi skal ha 4-6 revirer i Norge. Hvor mye er dette verdt? Spør du Høyre, Frp, KrF og Venstre så er det nok ikke engang verdt prisen av papiret det er skrevet på. Fra dag en har nemlig ikke dette blitt fulgt opp.

I følge Miljødirektoratets faglige tilråding på rovviltnemdenes innstilling, må det da i høst/ vinter felles 43 ulver for å komme ned mot øvre grense i forliket, hvorav mange av disse skal felles utenfor ulvesonen. Vestnorge 3 stk, Sørnorge 2 stk, Oppland 6 stk, Midtnorge 3 stk, ulvesonefylkene utenfor sona 12 stk og ulvesonefylkene innenfor sona 17 stk. Med dagens klagevedtak fra miljøministeren strykes med et pennestrøk 14 av de 17 i sona, og både Mangen- og Hobølreviret forblir urørt.

Hvor mange dyr tror egentlig forvaltningen det kan bli felt i f. eks Sogn og Fjordane, Rogaland og Agder…?

 

Sjøl om vi snart skriver 24. desember skal en jammen ha ganske langt skjegg og lua godt nedover øra for å tro at dette blir en realitet. Hvor mange dyr tror egentlig forvaltningen det kan bli felt i f. eks Sogn og Fjordane, Rogaland og Agder…? Like sikkert som hvordan julekvelden kommer overraskende på kjerringa, er det hvordan sittende regjerings miljøminister serverer vedtak om vinterens ulvekvote. Eller er det ikke overraskende? Selvfølgelig ikke. Det er heller ikke lenger en dårlig skjult hemmelighet at dette er akkurat det Høyre og Erna ønsker. Med hånda på hjertet kan en ikke som statsminister servere ut denne statsrådsplassen til en som på forhånd har proklamert hvor høyt han setter dette fantastiske dyret, uten å tro at det gir resultater i samme retning. Flere!

Nå står vi igjen med et nytt forkastelig vedtak. Totalt 29 ulver skal tas ut samlet sett i landet på lisensfellingen, hvorav bare 3 dyr i sona. Når vi vet at vi står tilbake med 8,5 flokker etter fjorårets uttak, pluss eventuelle nydannelser. Hvordan er det da mulig å komme ned på stortingsforlikets tall ved å ta ut en flokk i år? Rovviltnemda, som faktisk forholder seg til stortingsforliket og leverer en innstilling i samsvar med dette, blir nok en gang gjort til latter av departementet.

Så lenge en statsråd bare kan gi F i å forholde seg til Stortingets vedtatte politikk, så kan vi vel alle bare gi F!

 

Hva gjør en med dette? Sitter vi med lua i hånda, surver litt ei uke og så er det greit? Tenker vi på at en valgstemme til noen av regjeringspartiene, det være seg sentralt eller lokalt ikke er med på å bety at denne politikken da videreføres? Kanskje vi t.o.m skriver litt på Facebook eller i en avis for å beklage oss. Før vi går til urna med samme «lottokupongen» som før og tror at ting ordner seg? Jeg håper ikke det! Eller forresten, det spiller vel ingen rolle. Så lenge en statsråd bare kan gi F i å forholde seg til Stortingets vedtatte politikk, så kan vi vel alle bare gi F!