Hvem skal ta kostnadene?

Av
DEL

MeningerFor beitebrukerne i Nord-Østerdalen som 1. november i år fikk svar fra KLD om at de ikke får dekket ekstraordinære utgifter knyttet til ekstraordinært tilsyn, kjøring, kadaversøk etter massive ulveangrep i Nord-Østerdal i sommer kan man ikke engang tenke seg den forargelsen og maktesløsheten de nå må føle!

Begrunnelsen fra departementet er i hovedsak basert på at Nord-Østerdalen skal ha hatt regelmessige rovvilttap, slik at det de opplevde denne sommeren ikke er uvanlig. Om Hadeland skulle bli utsatt for tilsvarende ulveangrep en gang til, kan man med andre ord bare se langt etter den erstatningsutbetalingen de fikk i 2017. Her må man jo regne med at slikt skjer. Videre leser vi at KLD mener at situasjonen på Hadeland i 2017 var mer ekstraordinær enn i tapene i Nord-Østerdalen i år. Dette er uforståelig i all den tid de dokumenterte tapene vitterlig er betraktelig større i antall i Nord-Østerdalen enn på Hadeland. Dette uforståelig, all den tid de dokumenterte tapene vitterlig var større i Nord-Østerdal i år enn på Hadeland i fjor. Årets dokumenterte tap er kommet opp i 450, og med utgangspunkt i antall savnede dyr anslås totaltapet å ligge på over det dobbelte. Vi tør ikke lenger å forsøke å tenke på hva som er ekstraordinært etter dette!

Dette er uforståelig i all den tid de dokumenterte tapene vitterlig er betraktelig større i antall i Nord-Østerdalen enn på Hadeland.

Området som ble besøkt av ulv i Nord-Østerdalen ligger om lag 12 mil nord for ulvesona. Beiteområdene på Hadeland og Toten ligger 2-3 mil nord for, og 6 mil øst for samme sone. I utgangspunktet burde de jo allerede i 2017 fått avslag basert på samme type argumentasjon som beitebrukerne i Nord-Østerdal nå bli møtt med. Men i valgkampiveren lovet jo Jon Georg Dale erstatning for ekstraordinært arbeid, og det fikk de. At utbetalingen ble en belastning for regjeringen er ganske tydelig, for med massive tap i år har pipen fått en annen låt.

KLD har dermed med dette avslaget utvidet både omfanget av, og området man kan påregne massive ulveskader, uten økonomisk kompensasjon med flerfoldige mil. Alle beitebrukere innenfor en halvsirkel fra Tynset via Otta, Fagernes, Gol, Rjukan, Notodden til Skien kan vente seg lik behandling. Inntil videre. Om få år er nok hele Sør-Norge innlemmet. Ulvesona(reservatet) står parat til å fostre opp det som trengs av ulv som kan fylle opp vestover! For KLD har dette ingen store konsekvenser, men ordinære rovvilterstatninger kommer de seg (foreløpig) ikke unna. Og de vil nok ikke bli borte, uansett hvor mye Ola Elvestuen prediker at rovviltskadene går ned.

Gud forby at meningmann får vite hva en feilslått soneforvaltning av rovvilt koster beitebrukerne og samfunnet!

En beitebruker som opplever rovviltskade, enten årlig eller bare en gang i blant, kan ikke annet enn å føle seg særdeles uønsket av både fylkesmennenes miljøvernavdelinger eller KLD. På tross av at områdene de slipper dyra sine i er prioritert for beite, på tross av utallige timer tilsyn med dyra, på tross av at de varsler i forkant av beitesesongen om tilstedeværelse av fredet rovvilt, på tross av alt dette møter de ikke annet enn trenering, motvilje og ren uvitenhet. Og nå, på toppen av alt, ser vi et vedtak fra KLD der uretten rokker med folks rettferdighetssans. I fjor fikk vi tallfestet hva det koster beitebrukere som kastes ut i rovviltskadenes verden. Erstatningssummene skapte oppstandelse. Kanskje er det som gjør KLD beklemt? Gud forby at meningmann får vite hva en feilslått soneforvaltning av rovvilt koster beitebrukerne og samfunnet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags