Svar til Nergård

Av
DEL

Leserbrev
Arnfinn Nergård har i svar til undertegnede kommet med uttalelser som jeg ønsker å svare på!

Som erfaren rovvilt-, stor- og småviltjeger har jeg ikke noe å sette fingeren på da det gjelder "utførelsen av jakta" i Slettås og i mine øyne er dette et resultat av effektivitet og god jakt utøvelse! Det jeg imidlerid ikke forstår er at det i en tid da ALLE har mobiltelefon med kamera ikke er lagt frem et eneste bevis på de udokumenterte påstandene om "aggressive, nærgående eller plagsomme ulver på trapper" som gjorde sitt til at denne jakta skulle bli mulig å gjennomføre!

Jeg tillater meg også å gjennoppta mitt første spørsmål : Er det slik at man uten videre kan "hoppe av og på" et "fjernet" offentlig mandat avhengig av om man får viljen sin eller ikke?

Jeg har forstått det slik at rovviltnemdas vedtak skal bygge på en regional forvaltningsplan for rovviltspørsmål. Mitt spørsmål blir da : I hvor høy grad har data om biologiske og bestandsmessige forhold vært med og påvirket vedtaket som omhandlet fellingen av Slettåsparet? At ulven evt kan ha en viss negativ påvirkning på elgstammen kan nok være, men da ulven i løpet av 10.000 år enda ikke har utryddet elgen i Skandinavia, er ikke dette lenger tema i debatten!

Da ulven i løpet av 10.000 år enda ikke har utryddet elgen i Skandinavia, er ikke dette lenger tema i debatten!

Nergård skriver at han har deltatt i flere møter med representanter for de som har følt ulvens nærvær på kroppen. Han har også iflg seg selv lest aviser med beretninger og leserinnlegg. Når han i tillegg hevder å ha brukt bla subjektive uttalelser og leserinnlegg som "dokumentasjon" til behandling av et vedtak som omhandler felling av en kritisk truet art er dette oppsiktsvekkende og kan vel ikke fremstå som noe annet enn primitivt?

Nergård tar en "Trump" og nevner fake news. Det er ikke bare undertegnede som har registrert at minst en av de lokale avisene Nergård henter "fakta" fra, bevist og i blant ukritisk publiserer ting om ulv med en fordreid virkelighet og fordekt sannhet. Disse avisene har i en årrekke fungert som et filter som hindrer kunnskap å komme gjennom og ut til de som trenger det i ulvesona. Det er en skam for det er ingen tvil om at økt kunnskap og forståelse vil bidra til å dempe og evt fjerne ubegrunnet frykt for ulv på samme måte som kunnskap er med på å dempe/fjerne feks den enkeltes frykt for å fly!

Det er ingen tvil om at økt kunnskap og forståelse vil bidra til å dempe og evt fjerne ubegrunnet frykt for ulv

Til sist kaller Nergård "dokumentert mangel på kunnskap om store rovdyr og krav om at det bør settes biologiske og faglige krav til fremtidig forvaltning av ulv i Norge" en "tirade" Dette bekrefter tyngden i mitt første brev!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags