Innlandet Høyre ønsker at regjeringen følger de vedtak som er gjort om ulveforvaltning i rovviltnemdene. Vi mener det viktig å holde på dagens bestandsmål, som vi forstår som et maksimumsmål, og at regjeringen gjennomfører forvaltning innenfor rovdyrsona.

Ettersom det nærmer seg jul uten at vi får noen signaler om hva som skjer, er vi sterkt bekymret for om vedtaket i rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold blir gjennomført. Vi venter fremdeles på behandlingen i KMD om det blir uttak av ulv i vinter, og om det blir forvaltning innenfor sona. Vi mener det uttak av ulv i tråd med rovviltnemdenes forslag, og forvaltning innenfor sona, er helt nødvendig for vår troverdighet i innlandets distriktskommuner.

Økningen i ulvebestanden gjør at stadig flere føler på begrenset frihet til å benytte utmarka som man vil, på grunn av trygghetsfølelse

 

Ulv er ingen truet art, men en art i sterk vekst. Denne økningen i ulvebestanden gjør at stadig flere føler på begrenset frihet til å benytte utmarka som man vil, på grunn av trygghetsfølelse. Høyres politikk er å verne om eiendomsretten, som vi ikke ivaretar innenfor rovdyrsonen hvis vår politikk i praksis gjør den til et reservat.

I høst har statsministeren initiert en dialog mellom KMD og USS for å redusere konfliktnivået, det setter vi stor pris på. Men forvaltningen av rovvilt må skje gjennom vedtak i rovviltnemndene. Ulike partier i en felles regjering må gjøre kompromiss, det forstår alle, men for ulv både som en symbolsak, begrensende faktor i næringsutøvelse og eiendomsrett, og økende utrygghetsfølelse, har vi nådd en grense. Om nødvendig mener vi statsministeren må instruere KMD slik at vi forholder oss til rovdyrforliket.