I Dagbladet 10. desember kan en lese at Trine Skei Grande i tillegg til å fordoble CO2-avgiften på diesel også vil doble antall ulv i Norge. Og i Nartionen 14. desember kan en lese at Oslo Unge Venstre «vil fase ut dyr i matproduksjonen». – De mener at «Produksjon av kjøtt og andre animalske matvarer er eit problem for klimaet, ressursane og dårlig gjort mot produksjonsdyra».

Kan Trine Skei Grande fortelle oss hva ei dobling av ulvestamma skal leve av når unge Venstre får avviklet alt dyrehohd i matproduksjonen, og ei dobling av ei ulvestamme som fra før er altfor stor, sammen med de andre store rovdyrene får rensket naturen for alt matnyttig vilt? Er det hun som skal sørge for å skaffe mat til disse. Og de må jo i likhet med folk vennes til plantekost, for det blir jo ikke igjen kjøttproduserende dyr som disse dyrene kan leve av hvis Unge Venstre får det som de vil. Tror virkelig disse ynglingene i Unge Venstre at de vil få aksept blant flertallet i folket for å avvikle all kjøttproduksjon som menneskeføde, og gå over til plantekost? Når man er blottet for all logisk tenkning og praktisk vett kan man fablulere i slike baner, men de burde holde det for seg selv og ikke dumme seg ut med å sette det på trykk til offentlig beskuelse. Jeg anbefaler at de skaffer seg et gardsbruk og forsøker å livnære seg ved å sette sine fantasier ut i praksis. Hvis de sammen med moderpartiet skulle få styre jordbrukspolitikken, slik de gir uttrykk for, vil det bli lett å skaffe seg et gardsbruk. Da vil spesielt mange av de etablerte husdyrbøndene måtte gå fra gard og grunn.

Med en dobling av ulvestamma er det i hvertfall en kjensgjerning at man kan si farvel til våre verdifulle utmarksressurser i jordbruks – og jaktsammenheng

 

Der er tydelig at mikropartiet Venstre, som stadig ligger å vaker rundt sperregrensa, har tatt mål av seg til å avvikle det tradisjonelle norske jordbruket. Med en dobling av ulvestamma er det i hvertfall en kjensgjerning at man kan si farvel til våre verdifulle utmarksressurser i jordbruks – og jaktsammenheng, og som gir oss den reneste og beste maten fri for antibiotika og veksthormoner.

En kan lure på hva som har skjedd med partiet Venstre. Fra å være et jordbruksvennlig parti, som jeg husker fra mine ungdomsår, får en inntrykk av at i dag heller mer mot det gamle Kommunistpartiet.

Oslo Unge Venstre som vil fase ut dyr i matproduksjonen fordi de synes det er dårlig gjort mot produksjonsdyra å bruke dem til menneskeføde, synes tydeligvis det er greit at de havner i ulvemagen etter å blitt utsatt for de forferdeligste lidelser. Det er det som skjer når de endelig har fått komme ut i guds frie natur for å kunne gjøre seg godt av den varierte plantefloraen som bare finnes i våre utmarker. Og når a mor sjøl anbefaler å doble ulvestamma er det nok greit i deres øyne, for da får de hjelp til å fase ut store deler av produksjonsdyra. Og de synes vist ikke det er “dårlig gjort” om disse blir pint ihjel av ulv.

Og den som har fått diktatorisk makt til å utføre disse forbrytelsene mot bygdenorge er en opprinnelig bygdgutt fra Eina, Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant fra Venstre og Klima – og miljøminister. En kan lure på hvordan en mann med hans bakgrunn vil la seg bruke som frontfigur for å påføre så mange i bygdenorge fysisiske og psykiske påkjenninger ved å ødelegge driftsgrunnlaget deres med store horder rovdyr. – Er ulven for ham viktigere enn de som benytter de verdifulle ressusene i utmarka til å skaffe oss den bliigste og reneste maten?

Det affiserer tydeligvis ikke Trine Skei Grande og hennes disipler om det ligger strødd med ihjelrevne dyrelik i naturen etter nærkontakt med disse kosedyrene til Ola Elvestuen

 

Morten Ørsal Johansen, Stortingsrepresentant fra FRP, gir uttrtrykk for den harmen og maktesløsheten mange føler når han uttrykker på framsida i Nationen 18. desember : "Jeg er fly forbanna. Elvestuen tråkker på dem som bor i områdene som driver med husdyrnæring og jakt, og som har friluftsliv som hobby og yrke, og som føler dette på kroppen hver jevla dag".  Her kan jeg tilføye når det gjelder jakt og friluftsliv, at siden 1995 har det vært 617 ulveangrep på hunder, for det meste i jaktsammenheng, med det til følge at 400 av dem ble drept. I følge Nationen 17. desember. Det affiserer tydeligvis ikke Trine Skei Grande og hennes disipler om det ligger strødd med ihjelrevne dyrelik i naturen etter nærkontakt med disse kosedyrene til Ola Elvestuen.