Målet må være nye spor og flere tog

Av
DEL

Leserbrev
Jernbane er og har gjennom tidene vært en hovedåre gjennom de mest befolkede områdene i landet.
Et spleiselag mellom staten og private aksjeeiere som hadde interesser i jord og skogbruk, ville at Tog skulle bli verktøyet der byer kom nærmere. Og jernbanen raskere utveksle kunnskap, varer og gods.
Gjennom Anbudet beskriver togoperatørene mulighetene. Nye konsepter og flere tog gjennom døgnet alle dager hele året. Operatørene vil kjøre enten de heter Vy, Fly, Sj, Chevy eller Honda. Men statseide Norske Togs mangel på materiell begrenser mulighetene, og er en utfordring i den store vekstfasen.
Regjeringen melder sitat;
"- 2021 bør bli eit bra år for togpendlarar i Trøndelag. 14 nye bimodale togsett skal ut i trafikk på Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen på strekninga Trondheim-Røros."
Og noen eksempler på utnytting av spor og tog-kapasiteten nord for Oslo kan f.eks se slik;
Spar kjøretid med forskjellig stoppmønster, ("Lokaltog"og "Regiontog")
-Regiontog Skien-Eidsvoll fortsetter til Hamar.
-Lokaltog Drammen-Dal kjøres til Eidsvoll.
-Kongsberg-Eidsvoll fortsetter til Elverum.
(Forutsetter strøm mellom Hamar- Elverum)
-Flytog Drammen-Oslo Lufthavn fortsetter til Hamar
-Trondheim-Røros-Elverum-Dombås og retur. Ved strekning med og uten strøm er behovet hybridtog(diesel-elektrisk).
Spørsmålet er;
•vil regjeringen bestille mange nok togsett til å dekke utviklingen?
•skal Rørosbanen Hamar-Røros få nye hybridtog eller slite med det de allerede utrangerte lite miljøvennlige dieseltogene?
Overordnet fokus må være å gi de beste løsningene til pendlere og reisende.
Parkering og tilbringertjenester er da viktig for at reisende skal nyte godt av at nye togselskaper skal klare levere på tid, komfort og kvalitet
Hamar og Innlandet fylke må kjempe om midlene.
Alle kan bidra til å opplyse de bevilgende myndigheter om viktigheten av i se en helhet.
•Bestill nye togruter og nok togsett for hensettingstasjon+strøm til Elverum nå. Her må bevilgende myndigheter vise resultater og jobber raskere med gjennomføring, ikke vedtak til utsetting.
"Intercitytog" er bra for trafikksikkerhet, miljø, og stedsutvikling Innlandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags