Bygg veger for framtiden

Burde vært firefelts: Fra sommerens anleggsarbeid på Ommangsvollen ved Ådalsbruk på nye riksveg 3 i Løten. Også her burde det vært planlagt inn firefelts motorveg mener artikkelforfatter Torger Helleberg.Foto: Merete N. Netteland

Burde vært firefelts: Fra sommerens anleggsarbeid på Ommangsvollen ved Ådalsbruk på nye riksveg 3 i Løten. Også her burde det vært planlagt inn firefelts motorveg mener artikkelforfatter Torger Helleberg.Foto: Merete N. Netteland

Av
DEL

MeningerI Aftenposten 29. august og Østlendingen 30. og 31. august ønsker organisasjonen «Bedre veier» at det blir bygget firefelts motorveg gjennom Østerdalen. En interessant tanke, men det kommer neppe til å bli gjennomført de første årene. Til det er trafikken gjennom Østerdalen for liten.

Imidlertid er trafikken større sør for Rena, og med en stor andel tungtrafikk. Trafikken på riksveg 3 sør for Rena kan sammenlignes med den på E6 nord for Ulsberg. «Nye Veier» har beregnet at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge motorveg på det meste av E6 mellom Ulsberg og Trondheim, med planlagt byggestart om noen få år. Faktisk har Nye Veier klart å få til motorveg til omtrent samme pris som den opprinnelig planlagte tofeltsvegen, ved å optimalisere traseen og redusere antall kryss.

Statens vegvesen og Skanska har nå begynt å bygge ny riksveg 3/25 i Elverum og Løten. Det blir motorveg med fire felt mellom Brenneriroa og Åkroken i Elverum. Dessverre blir riksveg 3 bygget som en tofelts veg mellom Svingen nord for Elverum og Åkroken, og mellom Brenneriroa og Ådalsbruk. I tillegg er det planlagt litt for mange rundkjøringer på vegen, blant annet der hvor riksveg 3 og riksveg 25 møtes ved Åkroken (i strid med vegnormalen). Rundkjøringer fungerer bra i tettbygde strøk, men på en motorveg blir det unødvendig mye nedbremsinger.

Det ser ikke ut til at noen har beregnet hvor mye mer det ville koste å bygge riksveg 3 som en 18 meter bred firefelts motorveg, men på andre prosjekter ser jeg at det ikke koster så veldig mye mer enn å bygge en tofelts veg med midtdeler og forbikjøringsfelter (ca. 10–20 prosent), men det er enormt mye dyrere å bygge ut vegen til motorveg etter noen år. Jeg tror det i det lange løp ville vært lønnsomt å bygge riksveg 3 som en firefelts motorveg i stedet for det som nå er planlagt. Spesielt med tanke på at man nå skal planlegge å bygge riksveg 25 nord for Elverum, slik at vegen vil få mer trafikk når denne en gang blir bygget.

En firefelts motorveg gir veldig mye bedre framkommelighet enn en tofelts veg med midtdeler, selv om det bygges noen stedsvise forbikjøringsfelter. Når forskjellen i byggekostnad er såpass liten, bør man vurdere å bygge en fullverdig motorveg med fire felt på alle stamveger hvor trafikkmengden på en nybygget veg tilsier at det er behov for midtdeler, spesielt der hvor det er en stor andel tungbiltrafikk (som på riksveg 3 i Elverum og Løten). I andre land er det sjelden man bygger nye veger med bare to felt og midtdeler, men Sverige har de siste årene satt opp midtrekkverk på mange hovedveger som tidligere ble bygget 13 meter brede, slik at disse får plass til forbikjøringsfelt i en retning.

Norsk vegbygging i et nøtteskall: På 1960-tallet ble det laget en plan for en stor satsing på motorveger i Norge. Så fant noen «lure» politikere ut at de skulle spare penger på å bygge tofeltsveger i stedet og kalle det «motorveg klasse B» (som nå benevnes «motortrafikkveg»). Det viste seg at vegene etter hvert ble overbelastet og ulykkesbelastede. Derfor har man de siste årene begynt å bygge ut mange av disse vegene til fullverdige motorveger med fire felt, blant annet på E6 gjennom Hedmark. Dette medfører imidlertid store ekstra kostnader, både i direkte utbyggingskostnader og forsinkelser i byggefasen. Det blir konsekvensen av at man bare ser behovet 20 år fram i tid når man bygger en veg.

Jeg betaler gjerne noen ekstra kroner i bompenger for å få en mer fullverdig utbygging når det nå først bygges ny veg på riksveg 3. Jeg er enig i at det kan være større behov for firefeltsveg mange andre steder (som på riksveg 25 inn mot Hamar), men det er nå det skal bygges ny riksveg 3. Det går fortsatt an å ta til fornuft og utvide planen nå. Det er blitt bygget for mange veger i Norge som bare tilfredsstiller behovet noen få år fram i tid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags