Glommen svinger øksa ukritisk

Av
DEL

Meninger


Administrerende direktør, Nordtun i Glommen Skog, skriver om skogbrukets fortreffeligheter og bagatelliserer Naturvernforbundet sine bekymringer vedrørende økt hogst. Det er behov for å nyansere når Glommen Skog nærmest driver ukritisk propaganda for ei næring som i svært mange tilfeller en bremsekloss på miljø.

Nordtun fremsetter ikke overraskende i sitt leserinnlegg behovet for økt verdiskaping og at den økologiske tilstanden i skogen er god.

Imidlertid er biologisk viktig gammelskog som aldri har vært flatehogd i pågående reduksjon, raten er ca. 1,3% pr. år. Skognæringens ønske og målsetting om økt avvirkning vil nedgangsraten øke framover. En kvalifisert vurdering er at mesteparten av naturskogen i Norge vil være avvirket om 50-60 år, for grandominert naturskog kanskje allerede om 30 år. Dette er godt dokumenterte og uomtvistelige fakta. Er dette helt i tråd med Glommens Skogs verdisyn? Så er spørsmålet: hva ønsker samfunnet Norge med skogen? Er det en ønsket utvikling at all gammelskog av gran som er viktige naturarv (utenfor verneområder) er borte innen i år 2045? Hvis svaret er nei, må det tas grep nå!

Nordtun skriver at han er nesten hensatt til å tro at deler av miljøsiden er klimafornektere fordi vi ikke til deler Glommen Skog og hans menighet sitt syn

For mange av våre skoger er bare en masse unge trær i en monokultur, hvor viktige levesteder er ødelagt av storflatehogst, markberedning, nygrøfting, sprøyting, fremmede treslag, skogbilveibygging og gjødsling. Har skognæringen sluttet å tenke i generasjoner? Flere av naturinngrepene subsidieres av mat- og landbruksministeren og applauderes av fylkesmannen. Her har mange arter store problemer med å overleve. Skogbruk må drives i langt større grad med økologisk kunnskap, ikke med næringspolitiske briller. Noen av våre folkevalgte har heldigvis begynt å innse dette.

Når det gjelder klima er vi enig i at tre bør brukes i byggenæringen, det binder karbonet til vegg, gulv og trekonstruksjoner. Nordtun skriver at han er nesten hensatt til å tro at deler av miljøsiden er klimafornektere fordi vi ikke til deler Glommen Skog og hans menighet sitt syn. Skal klimaregnskapet til Nordtun gå opp må man bort fra store flatehogster med påfølgende monokultur. Det er dårlige klimatiltak fordi denne hogstformen øker CO2 utslipp fra jordsmonnet, som det tar flere titalls år å bygge opp igjen. Det beste er å la en del skog med høyt artsmangfold stå igjen og la resten av skogen bli eldre før hogst. Det er dessverre denne skogen som mange innenfor næringen hogger som aldri før. Det skogbruket kaller klimahensyn og verdiskaping er i virkeligheten slik de driver nå, økt klimautslipp og tømming eller tapping av livsgrunnlaget til artene i skogen. Det er trist Glommen Skog ikke ønsker å se det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags