Elverum er skoghovedstaden

Av
DEL

MeningerGlommen Skog har startet et arbeid mot en fusjonering med Mjøsen Skog, spennende tanker for framtida. Likevel er det et tankekors som dukker opp i denne sammenheng. Under prosessen har man så langt falt ned på å legge hovedkontoret for det fusjonerte selskapet (GM) til Hamar.

Elverum har lang og god historie med skog og bruk av treet. Som skoghovedstaden er framtidas muligheter uendelige, skogens bruksområde treffer nesten i alle ledd. Bygg, brensel, mat og utallige andre satsningsområder åpner seg her.

Da er det rart og trist om man velger å legge hjertet av selskapet til Hamar, hvor avstanden til ressursene er stor. I Elverum har vi stor nærhet til ressursene innen tre og skog. Trebyen Elverum bør være en pilot for mange av de mulighetene som enda ikke er utprøvd og her ligger mange tunge aktører i nærheten allerede, og forhåpentligvis blir det mange flere.

Norsk Skogmusem og treindustrien mot Solør er blant viktige aktører. Bruk av skogen kan ses på mange måter, blant annet har vi nærheten til rike naturopplevelser i hele kommunen og som en del av Finnskogen er skogen en av bærebjelkene i Elverum som by.

Elverum bør være et selvsagt samlingspunkt og da er det synd å miste viktige aktører som Glommen Skog

Elverum ligger midt i smørøyet på mange måter, knutepunktet mellom Østerdalen, Sør-fylket, Hedmarken og transportmulighetene for en skognæring er på plass. I Elverum har vi også nærheten til utdanningsinstitusjoner som Evenstad og Sønsterud som har skog som sin lidenskap.

Elverum bør være et selvsagt samlingspunkt og da er det synd å miste viktige aktører som Glommen Skog i arbeide med å bygge framtidas næring.

I mange år har vi snakket om «Trebyen Elverum», vi har utarbeidet en egen «treveileder» for bruk av tre i bygg, denne er i tillegg under revidering. Vi bruker skogen som en bærende ressurs i mange av våre store byggeprosjekter, vi tenker nytt på mange områder, men det er fortsatt en bit fram til den store drømmen, om at vi skal nytte av skogen som vokser rett utenfor døra vår på best mulig vis. Foredling og bruk av våre egne lokale ressurser er framtida!

Elverum sliter med en høy andel offentlig ansatte, vi trenger flere som vil være med å dra lasset og skape mer i Elverumsregionen, skogen er en viktig ressurs i så måte, både med bakgrunn i arbeidsplasser, men også for å møte framtida med bruk av fornybare ressurser. Elverum er ekstra sårbar når store aktører som Glommen søker seg ut av kommunen, og vi håper man også vurderer dette i et samfunnsperspektiv. Slik vi ser det har Glommen som en så stor aktør også et samfunnsansvar for kompetansearbeidsplasser i skoghovedstaden, vi har nærheten til råvarene. Det skapes stor usikkerhet dersom man velger å flytte kjernen av bedriften ut av Elverum, og Elverum Ap håper eierne og Glommen Skog ser den store fordelen med å ha nærhet ressursen man skal forvalte rett.

Det er fortsatt tid igjen til å ombestemme seg, bruk tida godt, gjerne med en kopp kaffe i den flotte skogen vår, og kjenn på nærheten til naturen dere forvalter!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags