Hanstad skole

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg har forstått at det ligger et forslag om å vente med reparasjon, renovering / vedlikehold av Hanstad skole. Jeg var første gang på Hanstad skole i 1997 da som kommuneoverlege. Jeg hadde tilsyn med skolen og påpekte den gang alvorlige mangler i forhold til inneklima, mangler ved bygningsmassen og ventilasjonsanlegg. Vinduene kunne ikke åpnes slik at en ikke fikk luftet klasserommet i friminuttet.

Vi snakket med elever og lærere som klagde over dårlig innestengt luft og som ga plager i form av hodepine, tretthet, slitenhet. Dette ga svært dårlige forutsetninger for læring og trivsel. Det økte fraværshyppigheten.  Det kom elever til lege som måtte skrive legeerklæringer til skolen om at de ble syke av å være der. Det kommer fortsatt elever til legen og klager over dette.

I flere runder har kommunen besluttet at skolen skulle renoveres. Gang på gang har dette blitt utsatt. De svakeste av kommunens innbyggere må lide.  Årskull etter årskull i > 20 år. Det har kommet nybygg og det er bra og var på tide. Det står litt igjen og dette står i fare for å bli bortprioritert – igjen. Jeg mener dette er svært beklagelig og uklok prioritering fra kommunen.

En må tenke litt lenger en bare budsjettet

Kommunen ønsker å øke innbyggertallet. Da er dette dårlig markedsføring og virker ikke attraktivt i så måte. En må tenke litt lenger en bare budsjettet. Hva er gjort av teknisk hygieniske undersøkelser og målinger av inneklima ved skolen de siste årene.? Er det gjort undersøkelser hvordan elevene som bruker de eldste/ dårligste klasserommene har det i dag.? Inneklima, trivsel, sykelighet etc. Er disse samlede undersøkelsene og historikken lagt frem for politikerne? Dette er noe av forutsetningen for at nettopp politikerne kan fatte riktige og kloke beslutninger.

Hanstad har blitt et pressområde. Det bygges og mange vil flytte hit.  Det er et økende antall elever som sokner til skolen. Det er et økende befolkningstrykk i denne bydelen. Det bygges fortsatt. Mange som søker seg til Elverum søker seg nettopp hit. Elverum kaller seg folkehelsebyen. Her har de muligheten til å vise at de er nettopp det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags