Høyreskole

Av
DEL

Meninger
Høyres fylkestingskandidater Vegard Riseng, Gjertrud Nordal og Joakim Ekseth har på rekke og rad skrevet leserbrev om hvor uenige de er med meg og hvor lite de har til overs for Arbeiderpartiets politikk om å la elever i videregående få gå på en skole nær hjemstedet. At Høyre og Arbeiderpartiet er uenige om skolepolitikken, er sunt. Men at Høyre tegner opp et feilaktig skremmebilde av Arbeiderpartiets politikk, er usunt.

Fylkestingets viktigste politikkfelt er videregående opplæring. Inntaksmodellen for de videregående skolene er en viktig del av dette, og det hadde vært fint om vi kunne debattert dette ut fra realiteter. Men i stedet velger Høyre å fremsette skremsler. Som når Riseng og Nordal hevder at nærskolemodellen hindrer elever i å søke seg til de studieretninger de ønsker, fordi dette ikke finnes på nærskolen. Dette er helt galt.

Nærskolen din er den nærmeste skolen som har den studieretningen du vil gå på. Er det kun én skole i Innlandet som har studietilbudet, er dette din nærskole – uansett hvor du bor. Men har f.eks. en skole i Gjøvik og en skole i Elverum tilbudet, er skolen i Gjøvik nærskolen din hvis du bor nærmest den – f.eks. i Land-kommunene eller Lillehammer. Men bor du i Solør eller Østerdalen er det skolen i Elverum som er nærskolen din.

Med Aps politikk - nærskolemodellen - vil elever med Gjøvik-skolen som nærskole primært komme inn i Gjøvik. Og elever med Elverum-skolen som nærskole primært komme inn i Elverum. Men ikke med Høyres modell – da skal karakterene avgjøre hvor du kommer inn. Skolen skal gjøres om til et marked der elevene skal konkurrere – og risikere å måtte gå på skole mye lenger vekk fra hjemsted, familie og venner enn med nærskolemodellen.

Høyre-kandidatene hevder at dette er en konstruert problemstilling, at elevene uansett modell som regel vil komme inn der de ønsker. Dette er feil. At det har vært slik i både Hedmark og Oppland, skyldes at begge fylker har hatt overkapasitet på elevplasser. Men nå strammer Risengs, Nordals og

Ekseths partifeller i regjeringen grepet om fylkeskommunenes økonomi og varsler trangere rammer framover. Da er det helt urealistisk at vi skal kunne ha samme overkapasitet i skolene som tidligere. Det – kombinert med Høyres karakterbaserte inntak – gir faglig sterke elever valgfrihet, mens de med svakere resultater kan tvinges til å starte på en skole de ikke ønsker å gå på, flytte til et sted de ikke har noe forhold til og miste kontakten med venner, familie og hjemsted.

Dét er ikke måten å utdanne ungdommene våre på. Nærskolemodellen er mye bedre. Den legger til rette for at elever kan gå på skolen som er nærmest dem og som har det studietilbudet de skal gå på.

Høyres politikk med knapphet på elevplasser, strammere økonomiske rammer, karakterbasert inntaksmodell, skoleløp der de mest skoleflinke skal ha et eget skoleløp og gjennomføre videregående som et «lynløp» på to år, flere ressurser for de skolesterke på bekostning av de skolesvake – her er oppskriften på økende forskjeller både i skolen og i samfunnet.

Arbeiderpartiets alternativ til å løfte Innlandets sterkeste elever, er å løfte alle Innlandets elever. Vi går til valg på læreplassgaranti for alle yrkesfagelever (Høyre er mot), forsterket rådgivingstjeneste i skolen (Høyre er mot), et enkelt og gratis frokostmåltid i skolen for å utjevne sosiale forskjeller (Høyre er mot), et rettferdig og forutsigbart inntakssystem der du som hovedregel får plass på nærskolen din (Høyre er mot) og sterkere etter- og videreutdanning av lærerne (Høyre er for – bra).

Hverken Riseng, Nordal eller Ekseth tar seg bryet med å besvare det som var mitt hovedanliggende: At Høyre vil frata innbyggerne og de folkevalgte i Innlandet muligheten til å selv bestemme inntaksmodellen i det nye fylket. Høyre foreslår statlig tvang - karakterbasert inntaksmodell skal innføres alle steder. Hva er de så redde for? Hvorfor frykter de at innbyggere og folkevalgte i selv er i stand til å vurdere hva som er best for elevene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags