Nærskole og høyreskole

Av
DEL

Meninger
I valgkampen har Høyre lansert ny tvang som politisk prosjekt. Denne gangen er det de videregående skolene, der alle fylker skal tvinges til å innføre karakterbasert inntak. Målet er at elevene skal konkurrere, og at elever med sterke avgangskarakterer fra ungdomsskolen skal få velge fritt – mens de som har svakere karakterer risikerer å måtte busses på kryss og tvers over store områder.

I dag velger fylkene selv om de vil ha karakterbasert inntak eller om de vil la elevene gå på nærskolen sin. I Hedmark har vi hatt nærskolemodellen i veldig mange år, og det er også nærskolemodellen som er vedtatt for det nye Innlandet fylke. Høyre prøvde seg der også med å foreslå karakterbasert inntak, men vi i Arbeiderpartiet gikk for nærskoler sammen med Senterpartiet, SV og det klare politiske flertallet i både Oppland og Hedmark.

Høyres nye forslag er at folkevalgte og innbyggere ikke lenger skal ha noe å si om dette. Det er staten som skal bestemme, og det skal være karakterbasert konkurranse over hele landet. Også i fylker der de folkevalgte har bestemt å la nærskoleprinsippet gjelde. Innlandet er altså et slikt fylke der Høyre nå vil at staten skal overstyre de lokale hensynene.

Nok et angrep på demokratiske vedtak, med andre ord. Høyre er dessverre ingen garantist for at ungdom skal ha en videregående skole nær der de bor. Tvert om - i Innlandet valgte vi nærskolemodellen for å skape forutsigbarhet og trygghet for alle elever. Høyres alternativ er at de som sliter med skolemotivasjonen skal busses til de minst populære skolene - om så langt vekk fra der de selv bor og har familie, venner og sosialt nettverk. Det høres ut som oppskriften på at flere dropper ut og avbryter skolegangen.

I Arbeiderpartiet vil vi at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring, ikke færre. Og vi vil ha en skole som løfter alle, gir muligheter for alle og er rettferdig for alle - ikke bare for dem som har sterke karakterer fra ungdomsskolen. Vårt alternativ er derfor en modell som har fungert godt i Hedmark i veldig mange år, og der resulta

tene viser stadig økende gjennomføring, lavere frafall og sterkere skolefaglige resultater.

Arbeiderpartiet sier derfor nei til høyreskolen og ja til nærskolen. Og vi mener det fortsatt skal være de folkevalgte i hvert enkelt fylke som bestemmer inntaksmodellen til videregående opplæring - utfra lokale forhold og hva de mener vil gi den beste løsningen for elevene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags