Vi er våkne i sykehussaken

Av
DEL

Meninger
I Østlendingen fredag den 24. januar ber Tor André Johnsen de ordførerne som ønsker fortsatt sykehusdrift i Elverum, om å våkne. Jeg kan forsikre Johnsen og alle andre, om at vi er våkne og har stor oppmerksomhet på sykehussaken. Vi samarbeider godt over både parti- og kommunegrenser i denne saken. Vi er godt orientert om hvilke utredninger som foregår og vi er klar over at beslutningene i denne saken treffes i styret for Helse Sør-Øst og endelig hos helseministeren i «generalforsamlingen» eller Foretaksmøtet. Dette er godt beskrevet i en artikkel, signert av Randi Undseth, i Østlendingen sist lørdag.

Det er Stortinget som har gitt de regionale helseforetakene et slikt mandat. Helseministeren representerer eierne av helseforetakene, gjennom Foretaksmøtene og fatter den endelige avgjørelsen. Dette betyr imidlertid ikke at vi undervurderer den påvirkningsmakten som politikerne på Stortinget, eller i den nye fylkeskommunen har, når det gjelder den framtidige sykehusstrukturen i Innlandet. Selvsagt er både regjeringen, styret for det regionale helseforetaket og ledelsen for Sykehuset Innlandet opptatt av at de beslutningene som fattes om lokalisering av sykehusfunksjoner, har mest mulig aksept i befolkningen og i de politiske miljøene.

Vi er derfor veldig takknemlige for det positive engasjementet som vi opplever, om å videreutvikle framtidsrettede sykehusfunksjoner i Elverum, – enten dette vises gjennom faglige innspill fra sykehusansatte, gjennom facebook-grupper, gjennom saklige innspill i avisene, eller gjennom de politiske kanalene.

Jeg kan forsikre Johnsen og alle andre, om at vi er våkne og har stor oppmerksomhet på sykehussaken

Jeg kan forsikre om at lokalpolitikerne i alle de kommunene som er knyttet til sykehuset i Elverum, er takknemlige for at Tor André Johnsen, bruker sin stemme så klart og tydelig til fordel for å videreutvikle sykehustjenester i Elverum. Vi håper at han også får støtte fra sine kollegaer i Stortinget for dette.

Som kommunepolitikere, er vi også opptatt av å opprettholde en god dialog med ledelsen i

Sykehuset Innlandet HF, slik at vi tidlig får innsikt i de faglige vurderingene som legges til grunn for deres anbefaling om lokalisering. Som lokalpolitikere vil vi gi tilbake de samfunnsmessige konsekvensene det endelige lokaliseringsvalget vil få.

Vi er trygge på at både sykehusledelsen, styret for Helse Sør-Øst og helseministeren er lojale mot det styrevedtaket som ble fattet den 31.01.2019. Her heter det blant annet at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet og at gjenbruk av investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges.

Som kartet viser, er det sykehuset i Elverum som ligger lengst unna det framtidige Mjøssykehuset og som har de beste utviklingsmulighetene for framtidens sykehusfunksjoner. Av dagens sykehus i Innlandet, er det også Elverum sykehus som har den største muligheten for å bremse unødig «pasientlekkasje» ut av fylket vårt.

Som sagt, er lokalpolitikerne i Sør-Østerdalen glad for det positive engasjementet for en framtidsrettet sykehusdrift i Elverum, enten det kommer fra befolkningen, fra ansatte ved Sykehuset Innlandet HF, eller fra Stortings- og fylkestingspolitikere. Det er mot slutten av dette halvåret den endelige beslutningen om lokalisering av sykehusfunksjoner utenfor Mjøssykehuset og Tynset sykehus blir fattet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags